Søgning på: filosofi metode. Resultater: 301 til 320 af 16165
 • Metode!!

  Forumindlæg
  Hej :) Kan man godt sige at man ikke selv har brugt den hypotetisk deduktive metode i sin opgave, men at den pågældende forsker har brugt den? Dette er vel også en metode, men man har bare ikke slev mulighed for at lave forsøget.
 • Metoder?

  Forumindlæg
  Hej Jeg er lidt i tvivl om man kan sige, at en filmanalyse er en metode.. I min SRO-opgave, hvor det er fagene samfundsfag og tysk, jeg skriver i, ved jeg at der bruges en deduktiv metode i samfundsfag (fordi min lærer har sagt det), men er lidt i tvivl om metoden i tysk så er en filmanalyse..
 • Metoder - hjælp!

  Forumindlæg
  Jeg skal op i AT i morgen og jeg skal have fundet ud af noget mht metoder. Jeg har benyttet den kildekritiske metode, men jeg skal overveje hvorfor den både kan være samfundsvidenskabelig og humanistisk?! Mit emne er terroaktioner i vesttyskland i 1970erne. Vær sød at hjælp!
 • Metode?

  Forumindlæg
  Vi har i kemi blot gjort rede for tilsætningsstoffet nitrit og dets farvende virkning og i den forbindelse har vi et reaktionsskema. Men når det kommer til metoder er vi lidt fortabte. Hvilken metode benytter man når man opstilller et reaktionsskema? På forhånd tak!
 • Metode

  Forumindlæg
  Jeg skal til eksamen i metode, men hvad vil det sigehelt nøjagtigt ? Går på maskinmesterskole 4 semester og har netop færdiggjort projektrapporten. Virker lidt mærkeligt at man ikke skal høres i det faglige men kun metode, så hvis nogen kan forklare, så jeg er sikker på at jeg har tolket rigti...
 • Haster: metode

  Forumindlæg
  Jeg er igang med mit endelige AT, og skal til mdt eksamen i morgen. Men er løbet ind i lidt problemer med mit danskfaglig metode område. Jeg har analyseret nogle reklamer, dvs. analysemetoden. men hva mere er der og sige??? De humanistiske metoder???
 • metode?

  Forumindlæg
  Hej, Jeg er idiot, hvad og hvor meget skal man sige om metoder? Jeg har værket 'A Space Odyssey' og skal snakke om noget fysik bagefter. Hvorfor er metoder så vigtigt og hvor stor vægt bliver der lagt på, at man snakker om det?
 • Metode

  Forumindlæg
  Hej. Jeg skal op i AT i morgen, men er rigtig meget i tvivl om hvilke metoder jeg bruger. Jeg skriver i Engelsk og Historie. Derfor skal en af fagene blive til samfundsfagsmetoder, Det har jeg valgt at historie skal være. Men hvilke metoder bruger jeg så? Håber i kan hjælpe :)
 • Metode

  Forumindlæg
  Hej. Jeg har et spørgsmål omkring metode anvendelse i biologi. Hvis jeg snakker om en test EN ANDEN har foretaget og testen går ud på, at man tester om personen er negativ/positiv for brug af doping, hvilke naturvidenskabelige metoder benytter man så? :)
 • hjælp til metode

  Forumindlæg
  Hvilken metode bruger man i religion når man undersøger det kristen/katolske syn på retfærdig krig ved at læse litteratur der har beskrevet dette emne ?
 • metode..

  Forumindlæg
  Hej alle, Jeg er igang med at skrive AT-synopsis, og jeg har et spørgsmål ift. metoder i naturvidenskabelige fag/biologi: Ift. AT, er den empirisk induktive metode det samme som den induktive metode? Hvad er forskellen? Og hvad er forskellen på den hypotetisk deduktive og den deduktive metode? Ik...
 • Metode ??

  Forumindlæg
  Hej ... Er der nogen der ved hvilken metode man bruger i samfundsfag når man analyserer kurver/grafer? Håber der er nogen ude der ved det vh Pendan
 • Metoder?

  Forumindlæg
  Jeg er i tvivl om jeg kan nævne nogle svagheder ved disse metoder: I engelsk Diskursanalyse Argumentationsanalyse
 • Metoder

  Forumindlæg
  Hej alle sammen, håber i kan hjælpe for jeg er lidt lost Sidder og prøver at få styr på metoderne til min srp og mine vejleder er desværre ikke til meget hjælp, da de ikke rigtig har svaret mig de sidste 3 dage. jeg skriver i matematik(A) og historie(A) og i opgaven laver jeg et bevis, hvor i me...
 • Metoder?

  Forumindlæg
  hej folkens (: jeg sidder lige og læser min synopsis igennem, skal op til årsprøve i AT i morgen (2g) fagene er geografi og samfundsfag. hvordan vil i starte inde til prøven, i hvilken rækkefølge ville i fortælle om de forskellige ting? - og så angående metoder, dem er jeg ret usikker på. min pro...
 • Metoder ?

  Forumindlæg
  Hej Alle Jeg har valgt dansk og psykologi som mine metoder. I dansker bruger jeg den humanistiske metoder. I psykologi bruger den samfundsfalig og humanistiske metoder. Altså i dansk fokuser jeg på den hermneutiske spiral og film analysen hvor jeg fokuser på den film tekniske virkemidler i pa...
 • AT - Filosofi og fysik - Fukushima

  Forumindlæg
  Hej derude. Jeg skal skrive AT 2012 - Katastrofen - årsager og konsekvenser. Opgaveformuleringen lyder Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller ...
 • metoder

  Forumindlæg
  Hvad kan fordele og ulemper være ved genteklogiske analysemetoder som PCR og DNA- sekventering ?
 • Metode

  Forumindlæg
  Hej Hvordan skal begreberne deskriptiv og præskriptiv forstås i matematikken?
 • Metode ???

  Forumindlæg
  Hej jeg har brug for lidt hjælp til metode afsnittet Her er mit metode afsnit, 2. Metode Jeg har arbejdet i fagene samfundsfag og naturgeografi, som hører under fakulteterne samfundsvidenskab og naturvidenskab. Jeg har anvendt induktion på bl.a. statistikker fra energistyrelsen og naturgeograf...