Erhvervsret

Fotografering af legimitation

24. december 2018 af Emil18 - Niveau: C-niveau
Har en diskussion med en studiemakker om følgende. Er det ulovligt at fotografere en persons ID-kort (fx medarbejderkort) med henblik på at begå dokumentfalsk ? Uden samtykke ?

Brugbart svar (0)

Svar #1
24. december 2018 af ringstedLC

Ethvert forsøg på at begå dokumentfalskneri er ulovligt, med - eller uden samtykke.

PS: Har ikke nogen juridisk uddannelse.


Svar #2
24. december 2018 af Emil18

Hører fotograferingen, i dette tilfælde, så under forsøg på dokumentfalsk ?

Brugbart svar (0)

Svar #3
24. december 2018 af ringstedLC

Det kommer nok an på selve billedet, men jeg hæftede mig især ved vendingen "med henblik på".


Svar #4
24. december 2018 af Emil18

Bare et fokuseret billede på et medarbejderkort, så man har en skabelon at kigge efter når man skal forfalske et til sig selv. Jeg siger det ikke er ulovligt hvis kortet bare har lagt fremme, men min makker siger det er ulovligt at tage billede af sådan noget uden samtykke + billedet er blevet taget med henblik på at begå noget kriminelt. Det er til en aflevering der snart skal afleveres og vi kan ikke blive enige haha

Brugbart svar (0)

Svar #5
25. december 2018 af Smut1

Ja, jeg er heller ikke jurist, men det lyder ikke helt lovligt :) Det er vist ulovligt, da det er med henblik på dokumentfalsk: 

§ 171

Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2.

Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3.

Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172

Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

og...

§ 21

1.     Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

2.     Stk. 2.

Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt.

Stk. 3.

For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder


Skriv et svar til: Fotografering af legimitation

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.