Engelsk

Trumps indsættelsestale

24. marts 2020 af nysgerrigelev2 - Niveau: A-niveau

Hej. Jeg er i gang med at analysere Trumps indsættelsestale i 2016, men jeg i tvivl om hvilken talegenre den den hører under. Jeg føler at den har elementer fra alle tre, men jeg er ikke sikker.

En informativ tale, fordi han starter med at forklare USA's daværende situation. Økonomi, fattigdom osv.

En politisk tale, fordi han stadig prøver at overbevise publikummet med en masse patos og etos.

En lejlighedstale, fordi han også kommer ind på værdier, som alle amerikanere har tilfælles.

Holder disse argumenter, eller skal jeg evt. fjerne nogen af dem?


Brugbart svar (0)

Svar #1
26. marts 2020 af Germanofil

#0
Groft sagt kan en tale sagtens indholde træk fra de andre talegenrer. - Man kan derfor sagtens finde alle appelformer i én tale. Men en tale har også en rød tråd og et bestemt formål, så derfor kan man også indsnævre, hvilken (tale)genre den falder ind under. Talen har derfor et klart formål og en hensigt.
Nu har jeg ikke læst Trums indsættelsestale, men traditionelt henvender en præsident sig i en indsættelsestale til amerikanerne i en bred forstand og forsøger altså at samle dem på tværs af det poltiske spektrum og til trods for forskellighederne amerikanerne imellem. Så oftest er det en lejlighedstale med en masse træk fra den politiske tale. - Det omvendte kan også sagtens være tilfældet.

At tale om det er en informativ tale, politisk tale eller en lejlighedstale giver ikke meget mening ud fra dine eksempler; her ville det give mere mening at undersøge de anvendte appelformer. Når du fx skriver "En lejlighedstale, fordi han stadig prøver at overbevise publikummet med en masse patos og etos", er det jo ikke direkte forkert; det er bare meget vagt formuleret. Vær mere konkret, og kom med eksempler på, hvornår han benytter hhv. patos og etos i talen. - Den politiske tale gør gør jo ofte brug af patos, etos og logos. Fuldstændig lige som langt de fleste andre taler også gør. 
 


Brugbart svar (0)

Svar #2
26. marts 2020 af Stygotius

ad #1

Hvad mener du med "hhv." ?


Brugbart svar (0)

Svar #3
26. marts 2020 af Germanofil

#2

Det er en forkortelse af ordet "henholdsvis". 


Brugbart svar (0)

Svar #4
26. marts 2020 af Stygotius

Ja tak, det er jeg klar over, men hvad mener du med at bruge det ord ???


Brugbart svar (0)

Svar #5
26. marts 2020 af Germanofil

#4

Jeg kan ikke at se, hvorfor dette er relevant; ej heller hvad der skulle være galt ved at benytte "hhv." i den sammenhæng.


Brugbart svar (0)

Svar #6
26. marts 2020 af Stygotius

Ingen har skrevet at det er galt. Jeg har blot spurgt  om hvad du mener med ordet.


Brugbart svar (0)

Svar #7
26. marts 2020 af Germanofil

#6

Tja, jeg tænker ikke så tit på betydningen af "hhv.", men vel noget i nærheden af 'hver især i den nævnte rækkefølge' eller 'for at understrege at det overordnede udsagn gælder hver enkelt af de nævnte størrelser isoleret betragtet'.


Brugbart svar (0)

Svar #8
26. marts 2020 af Stygotius

Hvilken rækkefølge??  Du præsenterede jo en fin gentagelse af Sprognævnets defiinition. Den spurgte jeg nu ikke efter. Jeg spurgte om hvad du mener med brugen  af ordet. Det du nævner, har  næppe meget at gøre med måden du bruger det på.


Brugbart svar (0)

Svar #9
26. marts 2020 af Germanofil

#8

Tak for komplimentet (eller foretrækker du formen 'komplimenten'?). - Nej, du spurgte ikke efter definitionen; derom hersker der vist ingen tvivl, men du har nu heller ikke udtryk helt klart, hvad du gerne vil have uddybet.
Nu skriver du f.eks. her i #8, at det, jeg nævner, "næppe har meget at gøre [med] måden du bruger det på". Går du efter det rent stilistiske udtryk, det grammatiske udtryk, eller hvad baserer du dit udsagn på?

 


Brugbart svar (0)

Svar #10
26. marts 2020 af Stygotius

1  Jeg skrev at jeg ikke søgte Sprognævnets definition.                                                                                      Jeg foretrækker at bruge ordet "kompliment" i intetkøn i betydningen  'ros eller anerkendelse'. Jeg bruger ordet i fælleskøn om den tekniske betegnelse for en hilsen som begyndelse til en dans.

 Jeg begyndte med at spørge: "Hvilken rækkefølge". Jeg har (selvsagt) ikke fået noget svar på det spørgsmål.

Nej, det er ingen tvivl om definitionen af ordet "henholdsvis" men nok om brugen af det.


Brugbart svar (1)

Svar #11
26. marts 2020 af mettemettemette

Jeg synes, at hhv Stygotius og Germanofil burde fortsætte deres ordkrig et andet sted. Det er ikke fair for nysgerrigelev2, at I spammer tråden.

Stygotius: Hvad mener du med "at spamme" og "tråden" og -

Svar: Google er din ven.


Brugbart svar (0)

Svar #12
26. marts 2020 af Stygotius

Det er helt fint med sort snak.


Brugbart svar (0)

Svar #13
26. marts 2020 af Germanofil

#10

Måske det ville være hensigtsmæssigt at starte en ny tråd - det her er jo ikke særligt hjælpsomt ifht. trådstarters spørgsmål. 
Du skrev ganske rigtigt, du ikke søgte Sprognævnets definition. At du ikke har fået svar på dit spørgsmål ang. "rækkefølge" klarer vi hurtigt: Implicit forstås rækkefølgen som omhandlende begreberne "patos" og "etos", dvs. de udgør den førnævnte rækkefølge. 
Først spurgte du, hvad jeg mente med ordet "hhv."; det gav jeg et svar på, men det var åbenbart ikke godt nok til dig. Dernæst vil du gerne have svar på brugen af ordet "hhv.", hvortil jeg i #9 spurgte: Mener du i en stilistisk eller grammatisk sammenhæng? Dét har du ikke svaret på endnu, og det besværliggør jo muligheden for at besvare dit spørgsmål. 


Brugbart svar (0)

Svar #14
26. marts 2020 af Germanofil

#11

Tak, mettemettemette. Jeg har netop lige gjort opmærksom på i mit indlæg, at jeg også ville rykke det, du kalder "ordkrigen", et andet sted hen. - Selvom jeg nok snarere vil kalde det en sproglig diskussion. Jeg tror bare, at Stygotius og jeg ser anderledes på tingene, men mit indtryk er, at vi begge prøver - efter bedste evne - at forstå hinanden. En skriftlig tekst kan nemt lede til misforståelser. 
Men hvis Stygotius (el. andre) opfatter det som en ordkrig, vil jeg da gerne undskylde og sige, det bestemt ikke var min intention.


Brugbart svar (0)

Svar #15
26. marts 2020 af Stygotius

Jeg ser det heller ikke som, nogen "ordkrig", men netop som en sproglig  diskussion. Naturligvis må man da ikke genere nogen med sarte nerver.

Det var et spørgsmål der drejede sig om betydning, -ikke om grammatik eller stil.

Der er  jo ikke tale om et begreb i teksten, hvor man så "henholder" sig til (refererer til) et begreb på den samme plads i en anden rækkefølge.

Det er således rent nonsens at skrive f.eks.  "Firmaet har kontorer i hhv. Berlin og London", men nogle synes jo at det lyder vældgt "fint". Det er bare noget vrøvl, og man har tømt ordet for alt indhold.

Hvis man tager ordet 'hhv.' væk, har man hverken lagt nogen betydning til eller fjernet nogen fra sætningen.


Brugbart svar (1)

Svar #16
26. marts 2020 af Germanofil

#15

Jeg anerkender og forstår skam godt dit synspunkt, Stygotius. Men nu er nudansk jo ikke "statisk"; sproget udvikler sig hele tiden. - Om det er noget vrøvl, det må jo stå for din egen regning. Eksempelvis er der mange, der siger (og skriver) "men derimod"; dét er da også er overflødigt. Dette er heller ikke nødvendigvis dårligt dansk eller noget vrøvl (det udsagn står så for min egen regning).
Til gengæld er der noget, der tyder på, at det er ved at blive en fast vending, men lad os se tiden an. 
Hvad angår #15: Det havde nok være bedre at angive betydningen af "hhv." som 'dels... dels' for at undgå misforståelser. Om det lyder "fint", el. om andre synes, det lyder fint eller ej, vil jeg heller ikke gøre mig til dommer over. 
Jeg vil foreslå, at vi i fremtiden "rykker" os til et andet forum. - Vi kunne f.eks. oprette vores egen (sproglige) diskussion under "Debat", såfremt du er interesseret. Jeg kan se, Studieportalen ikke har noget internet system til beskeder, så det er mit bedste bud.


Skriv et svar til: Trumps indsættelsestale

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.