AIDA-modellen

AIDA-modellen er en skabelon til udformning af en reklame, annonce, salgsbrev og lignende. Du kan bruge AIDA-modellen til selv at udforme en reklame eller til at analysere en reklame.

AIDA-modellen er en kommunikationsmodel, som består af fire dele:

 1. Attention (opmærksomhed)
 2. Interest (interesse)
 3. Desire (ønske om at eje produktet)
 4. Action (handling - købe produktet)

De fire punkter (AIDA) beskriver den effekt, som reklamen gerne skulle have hos modtageren/kunden. Effekten skal ses i denne rækkefølge, da det f.eks. er nødvendigt, at reklamen har skabt opmærksomhed hos kunden, før kunden kan blive interesseret i produktet, osv.

 1. Attention: Først skal kunden blive opmærksom på reklamen - det kan f.eks. være ved hjælp af farver, tekst (skrifttype/budskab) eller billeder.
 2. Interest: Reklamen skal gøre kunden yderligere interesseret i produktet. Det kan være ved at fremhæve fordele ved produktet i en uddybende salgstekst.
 3. Desire: Reklamen giver kunden et ønske om at eje produktet - kunden er blevet overbevist om fordelene ved produktet.
 4. Action: Det endelige formål med reklamen er at få kunden til at handle. Handlingen vil som regel være at købe et produkt, men det kan også være andre ting, som f.eks. at deltage i en aktivitet (et løb, en koncert, osv.).

Efterhånden som man kommer nedad i modellen(1-4), vil flere og flere af modtagerne falde fra. Det vil sige, at det ikke er alle, som bliver opmærksomme på reklamen, der ender med at købe.
Der er sket en videreudvikling af AIDA-modellen med et ekstra 's'.

AIDAS

En anden kommunikationsmodel, der også bruges til udformning og analyse af reklamer, mv. er AIDAS-modellen.

Denne model indeholder det femte punkt: ​

 • Satisfaction (tilfredshed)

Dette punkt går ud på at skabe tilfredshed hos kunden, så denne bliver tilbagevendende og anbefaler produktet til andre. I udformningen af reklamen skal man tænke over, at produktet som minimum skal kunne indfri de forventninger, man skaber gennem reklamen, så kunden bliver tilfreds med sit køb.

Eksempel på brug af AIDA-modellen i en annonce

Her kan du se et eksempel på. hvordan en annonce for en tandpasta kunne opbygges efter de fire trin i AIDA-modellen:

 • Attention(opmærksomhed): Få et vindende smil!
 • Interest(fordele - interesse): Med xx tandpasta får du hvidere og renere tænder efter første tandbørstning!

 • Desire(fastholde interesse - evt. sammenligning med et andet produkt): xx tandpasta giver dig lige så hvide tænder, som du kan få hos tandlægen, men til en langt billigere pris.
 • Action(opfordre til handling): Køb nu på www.hvidtandnu.dk eller tlf. 12345678.