Markedsleder

Markedslederen er den virksomhed, der har den største markedsandel. Denne virksomhed vil betegnes som den dominerende virksomhed, da den har overhånden i forhold til flere af de andre virksomheder på markedet. Dette betyder, at markedslederen typisk er førende indenfor prissætning, førende indenfor introduktion af nye produkter til markedet, opererer generelt med en intensiv distribution og et stort markedsføringsbudget.

Eksempler på markedsledere i Danmark:

  • Coop Danmark
  • Arla
  • Louis Nielsen

Eksempler på markedsledere på verdensplan:

  • Maersk
  • Vestas
  • Grundfos

En markedsleder har typisk tre strategiske muligheder, som den kan benytte sig af for at bibeholde sin plads på markedet; udvidelse af totalmarkedet, forsvare den nuværende markedsandel og til sidst udvide markedsandelen.

1. Udvidelse af totalmarkedet

Udvidelsen af totalmarkedet kan gøres på tre forskellige måder. Først og fremmest kan man forsøge at finde nye brugere til produktet, som tidligere ikke har prøvet det. Herudover kan man finde nye brugsmuligheder for et produkt, og til sidst vil man kunne forsøge at få forbrugerne til at øge forbruget.

2. Forsvare nuværende markedsandel

Når man som markedsleder skal forsvare sin nuværende position, vil man bl.a. kunne sørge for altid at være først på markedet med nye produkter, da dette giver en stærk konkurrencemæssig fordel, som markedsudfordrerne ikke har i samme grad. En aggressiv promotionsindsat vil også være en mulighed for markedslederen, så de sikre sig mest mulig kontakt direkte ud til den endelige forbruger. Til sidst bliver markedslederne også nødt til at have et ekstra effektivt distributionssystem, som skal sikre dem det højeste salg muligt. Dette kunne f.eks. ske gennem opførelsen af egne butikker, og herved sikre salget af sine egne produkter, i stedet for at overlade dette til en mellemhandler.

3. Udvide markedsandel

Hvis markedslederen ønsker at udvide sin markedsandel forekommer dette typisk ved, at man enten bliver nødt til at udkonkurrere konkurrenterne eller opkøbe konkurrenter. Disse to muligheder kan dog oftest være en anelse farlige for en markedsleder, da man stort set altid kan forvente, at konkurrenterne svarer igen, eller at man kan komme i en situation med monopolstatus, hvilket der stort set aldrig ses godt på.

Markedsledere, der står i den situation, hvor de føler behov for at forsøge og udvide deres markedsandel, skal derfor overveje to forskellige ting, inden de tager en drastisk beslutning; Hvor stor kan virksomheden blive inden den opnår monopolstatus? Hvad er den optimale markedsandel for den givne virksomhed?

Generelt forekommer det sådan, at det ikke altid kan betale sig for en markedsleder at blive ved med at forsøge at øge deres markedsandel. I forbindelse med sådan et forsøg vil promotionsomkostningerne konstant være stigende og stordriftsfordelene vil begynde at være aftagende. Herudover vil der altid være nogle kunder, som er mere eller mindre umulige at få fat på, fordi de er mærkeloyale. Generelt vil man som markedsleder også opleve en større modstand fra konkurrenterne omkring de udsatte markedsandele, som markedslederen forsøger at overtage.

Generelt set vil det være mere lønsomt for markedsledere at blive ved med at forsvare deres nuværende markedsandel og samtidig forsøge at udvide totalmarkedet, da dette ikke kommer til at gå ud over konkurrenterne, og man herigennem undgår en del angreb fra disse.