Positionering

Konkurrencemæssig positionering er den strategiske indtagelse af en position, som en virksomhed på nuværende tidspunkt besidder, eller ønsker at besidde i fremtiden, i forhold til deres konkurrenter. Positionering er uhyre vigtigt, da en virksomheds positionering på et givent marked har afgørende betydning for dens succes. Når man taler om positionering på et konkurrencemarked, menes der i særdeleshed positionering af virksomheden i forhold til dens konkurrenter. En virksomhed kan indtage fire forskellige konkurrencemæssige positioner, som hver i sær indebærer en række strategier til, hvordan man bibeholder sin nuværende situation eller overtager en konkurrents position på markedet.

I de efterfølgende afsnit findes der en oversigt over forskellige typer af positionereringsstrategi, altså de forskellige positioner man kan indtage på markedet. Dette indebærer hvilke fordele og ulemper der hører med til dem hver især, og hvilke strategiske muligheder virksomhederne, der indtager de forskellige positioner, har til rådighed. Men da den type positioneringsstrategi, vi beskæftiger os med her, i høj grad omhandler hvor stor en markedsandel virksomheden besidder (og hvor stor en markedsandel den burde besidde i forhold til sine konkurrenter for at få størst afkast), vil vi først præcisere hvad markedsandel er.

Markedsandel

En virksomheds markedsandel  er, som navnet antyder, et udtryk for, hvor stor en andel af markedet en virksomhed besidder. Man finder en virksomheds markedsandel ved at udregne hvor mange procent af markedets samlede omsætning, virksomhedens omsætning udgør. Det er derfor også klart, at en virksomheds positionering påvirker størrelsen på virksomhedens markedsandel. Virksomhedens markedsandel hænger nemlig uløseligt sammen med konkurrenternes markedsandele, da disse til sammen udgør den samlede markedsomsætning. Man kan som sagt positionere sin virksomhed på flere forskellige måder, og den position med størst markedsandel (markedslederen) er ikke nødvendigvis den, der altid har de største konkurrencemæssige fordele. Disse forskellige konkurrencemæssige positioner er beskrevet på de følgende sider.