Markedsfølger

Markedsfølgeren ønsker ligesom en markedsleder at bibeholde sin nuværende plads, men så heller ikke mere end det. Man ønsker herigennem ikke at benytte sig af en række offensive strategier for at optage større markedsandele, men blot at vedligeholde den nuværende størrelse på denne. Man benytter sig altså af en defensiv strategi og holder sig mest muligt ude af konkurrenternes søgelys.

Man søger på den ene eller anden måde at udnytte den erfaring, som markedslederen har gjort sig igennem tiden, da man ikke selv har den samme mængde af ressourcer til investering i fremtidig udvikling for virksomheden. Herudover vil en markedsfølger typisk også i høj grad blive målsætningen for markedsudfordrerens angreb, hvilket betyder, at man bliver nødt til, som markedsfølger, at finde frem til en måde hvorpå man kan producere produkter af bedre kvalitet, men til lavere produktionsomkostninger, så man har bare en lille chance for at overleve på markedet.

Dette kan man typisk gøre gennem brugen af en eller flere af de følgende tre strategiske muligheder: Tilpasningsstrategi, efterligningsstrategi eller piratkopiering.

1. Tilpasningsstrategi

Ved denne strategiske mulighed vælger markedsfølgeren at tilpasse deres produkt til markedslederen, så man kan nyde godt af deres vækstmuligheder. For at man kan komme udenom konfrontationer fra markedslederens position, vil man oftest sælge produkterne gennem andre salgskanaler, samt sælge produkterne til en lavere pris for at indikere dårligere kvalitet end markedsudfordrerens.

2. Efterligningsstrategi

Til en vis grad vil efterligningsstrategien være en kopiering af markedslederen. Man vælger her at kopiere nogle af de faktorer vedrørende markedslederens parametermix, som de ikke vil være nær så opmærksomme på som andre faktorer. Dette kunne eksempelvis være emballage, sortiment eller promotion af givne produkter. Man vil aldrig komme helt derud, hvor man kopiere navnet eller det direkte produkt af frygt for den retsforfølgelse, som det kunne medføre.

3. Piratkopiering

Piratkopiering er direkte ulovligt i rigtig mange lande, fordi man simpelt nok har patent på produkter, navne eller lignende. Her vil markedsfølgeren kopiere ALT hvad markedsfølgeren gør og producerer. Dette medfører også typisk en direkte konfrontation mellem markedsfølger og markedsleder, som typisk ender med en retsforfølgelse af markedsfølgeren.