Markedsnicher

Virksomheder, der kan betegnes som nichevirksomheder, er karakteriseret ved at være virksomheder, der lægger fokus på et lille kundesegment og producerer/yder specialiserede produkter eller tjenesteydelser til forbrugerne.

Eksempler på nichevirksomheder:

  • B&O
  • Topas Rejser
  • Fritz Hansen
  • Hevico A/S
  • Gårdbutikken ApS.

Man ville typisk omtale nichevirksomheder som mindre virksomheder med begrænsede ressourcer til rådighed, hvilket er grunden til, at man som virksomhed bliver nødt til at specialisere sig på et eller flere områder. Man bliver nødt til at lægge fokus på den meget snævre målgruppe eller det meget specielle produkt, som det typisk også kun er en meget snæver målgruppe, der har behov for.

Generelt fremkommer det sådan for nichevirksomheder, at de har en højere indtjening pr. salg af produkt, fordi de kender deres kundesegmenter og deres tilhørende behov i højere grad, hvilket både kan ses som en positiv og en negativ side. Man behøver ikke at sælge samme antal af produkter som større virksomheder, for at opnå samme indtjening, men på den anden side kan man også risikere, at nichen simpelthen bliver for lille til at en sådan virksomhed kan løbe rundt, eller at den bliver for attraktiv, økonomisk set, så større konkurrenter begynder at træde ind og producere samme type af produkter til en lavere pris og herved overtager nichens meget snævre kundesegment.

Der findes ligesom ved de andre konkurrencemæssige positioner tre forskellige strategiske muligheder, som en nichevirksomhed kan benytte sig af; kundespecialist, produktspecialist eller geografisk specialist.

1. Kundespecialist

En kundespecialist er en virksomhed, der har lagt deres hovedfokus på en bestemt kundegruppe og sørger for at tilpasse deres produkter lige netop efter deres behov.

2. Produktspecialist

En produktspecialist har valgt at lægge deres fokus på en helt speciel produktgruppe, som de kan tilbyde deres kundegruppe. Man lægger her i højere grad vægt på produktet og dets unikhed, frem for hvem der køber produkterne.

3. Geografisk specialist

Her er der tale om virksomhed, der sælger produkter, der kommer fra et specielt sted og har en speciel placering. Her vil der typisk være tale om produkter med økologiske råvarer, som kun kan købes helt specielle steder, fordi disse så at sige produceres i dette område.

Fordelene ved at operere som en nichevirksomhed ligger i, at virksomheden kun oplever begrænset konkurrence og igennem den meget snævre målgruppe, vil man i højere grad komme til at kende sine kunder og kan bedre opfylde deres helt specifikke behov. Herudover forekommer der også princippet om, at nichevirksomheder typisk oplever en bedre indtjening pr. salg i forhold til de andre konkurrencemæssige positioner.

Ulemperne ved at være en nichevirksomhed ligger i, først og fremmest, at idet man er så specialiseret som man nu er, medfører dette også en meget stor sårbarhed, hvis markedet skulle svigte. Man er meget sårbar overfor nedgang i salget. Herudover er man også i risiko for at blive overtaget af større konkurrenter på markedet.