Mulige segmenteringskriterier på konsumentmarkedet

Der findes fire forskellige grupper af segmenteringskriterier, som man kan segmentere markedet ud fra; geografiske, demografiske, adfærdsmæssige og psykografiske kriterier. Generelt benytter de fleste sig i højere grad af de geografiske og demografiske kriterier til at udvælge deres målgruppe.

1. Geografiske kriterier

Ved de geografiske kriterier ser man nærmere på, hvilke lande virksomheden ønsker at tage udgangspunkt i, eller hvilke religioner i et givent land virksomheden ønsker at lægge fokus på. Desuden kan man også segmentere ud fra urbanisering, der indebærer forholdet mellem dele af befolkningen, der er bosat enten på landet eller i storbyen.

2. Demografiske kriterier

Under de demografiske kriterier kan man vælge at segmentere efter mere generelle kriterier, så som alder og køn (som er meget brugt), husstande, uddannelsesniveau samt beskæftigelse og indkomst. Man kan på denne måde få inddelt befolkningen meget hurtigt, hvis man f.eks. kun ønsker at fokusere på mænd med en lang videregående uddannelse og en høj indkomst.

3. Adfærdsmæssige kriterier

Ved de adfærdsmæssige kriterier kigger man nærmere på forbrugernes købsadfærd. Det vil sige, at man kigger på, hvordan de forskellige forbrugere rent faktisk ”bruger” og køber produkterne. På denne måde kan man segmentere markedet ud fra bl.a. brugssituationen, brugerstatus og generel kundeloyalitet overfor et mærke. Man ser på hvor meget produktet bruges, samt hvornår og hvordan forbrugeren bruger et givent produkt.

4. Psykografiske kriterier

De psykografiske kriterier er de mest besværlige at arbejde med, og bliver derfor sjældent bruger til fulde. Der er tale om segmentering af markedet i forhold til forbrugernes livsstil, holdninger og personligheder – hvilket er nogle af de sværeste at definere og udarbejde en række homogene grupper ud fra.

Til livsstilsanalyser kan man benytte sig af tre forskellige typer af modeller; Minerva modellen, Gallups kompas og mosaic familietræet. Disse livsstilsanalyser er udarbejdet således, at den danske befolkning er blevet inddelt i nogle helt specifikke og meget firkantede faktorer, som man herefter også kan segmentere ud fra. Minerva modellen er muligvis den mest benyttede af de tre analysemodeller, da den er den mest simple. Modellen indeholder fem forskellige segmenter, som man kan inddrage i den endelige beslutning vedrørende sin målgruppe. Gallups kompas indeholder 9 forskellige segmenter, hvilket gør, at man giver virksomheden en del flere muligheder for at specificere sin målgruppe yderligere. Den sidste model er mosaic familietræet, der består af 8 overordnede grupper og 32 specifikke segmenter, som virksomheden kan benytte sig af.