Segmenteringsanalyse

Segmenteringsanalyse, ellr segmenteringsprocessen, er den bagvedliggende analyse, som en virksomhed i realiteten skal gennemgå, inden de kan udvælge en eller flere forskellige målgrupper og her igennem få fastlagt deres parametermix. I en opgavemæssig sammenhæng vil man enten benytte en segmenteringsanalyse til at udvælge målgrupper eller til at vurdere virksomhedens nuværende målgruppe.

Segmenteringsprocessen, der vil blive gennemgået i det følgende, består af fem forskellige faser, som hver især mindsker antallet af mulige forbrugere i målgruppen, som virksomheden vil skulle lægge deres fokus på.  Man starter ud med at udvælge en konsumentenhed for virksomheden, hvorefter man med udgangspunkt i denne konsumentenhed vil udvælge en række segmenteringskriterier og segmentere den givne konsumentenhed i mindre segmenter. Disse bliver til sidst vurderet gennem brugen af SMUK modellen, som hjælper virksomheden til at udvælge en eller flere målgrupper. Til sidst kan der vælges en målgruppestrategi, som skal hjælpe virksomheden med at fastligge deres parametermix til den eller de udvalgte målgrupper.