Udvælgelse af konsumentenhed for virksomheden

Man vil i forbindelse med udvælgelsen af virksomhedens konsumentenhed se nærmere på, hvad der karakteriserer en konsumentenhed, og hvordan den potentielle markedsfordeling ser ud for den givne virksomhed og dens konkurrenter.

En konsumentenhed er beskrevet som en gruppe af personer, der har teknisk, økonomisk og fysisk mulighed for at benytte sig af et givent produkt. Dette vil oftest være en meget bred del af en given befolkning, hvilket ikke er nok til at definere en virksomheds målgruppe ud fra. Dog får man sorteret en del af befolkningen fra i denne fase af segmenteringsprocessen. Der vil her være tale om potentielle brugere på både konsumentmarkedet og B2B markedet, fordi der udelukkende er taget højde for de tre ovenstående kriterier.

Det potentielle marked består af alle de konsumentenheder, der findes i en given befolkning. Det potentielle marked består både af det effektive marked og det latente marked. Det effektive marked er virksomhedens markedsandel og konkurrenternes samlede markedsandel. Det latente marked er derimod de konsumentenheder, som kunne benytte sig af produktet, men som ikke gør det endnu. Herigennem kan virksomheden også skabe sig et overblik over, hvor stor en andel af befolkningen der rent faktisk er ”til rådighed” for salget af deres produkter.