Udvælgelse af segmenteringskriterier og segmentering af markedet

Når virksomheden har fået fastlagt deres konsumentenhed, vil man skulle benytte denne til at videreinddele markedet i mindre segmenter. På henholdsvis konsumentmarkedet og B2B markedet findes der hver især fire forskellige typer af segmenteringskriterier, som man kan tage udgangspunkt i. Ens for alle udvalgte segmenter er, at de skal være målbare og have en vis størrelse, for at det kan betale sig for virksomheden at fokusere på disse. Generelt råder man virksomheder til kun at benytte to til tre forskellige kriterier, når man inddeler markedet. Ellers risikerer man at skulle vælge mellem alt for mange segmenter, der til tider vil kunne være mere eller mindre ens.