Mulige segmenteringskriterier på B2B-markedet

På B2B-markedet findes der ligeledes fire forskellige hovedgrupper af kriterier, som man kan segmentere markedet ud fra; indkøbskriterier, produktionskriterier, demografiske kriterier og geografiske kriterier. De geografiske og demografiske kriterier vil igen være de mest benyttede kriterier ved segmenteringen af markedet.

1. Geografiske kriterier

Ved de demografiske kriterier kigger man nærmere på, hvorhenne de forskellige kunder, man ønsker at fokusere på, befinder sig henne i et givent land. Man vil her typisk segmentere efter enten specifikke regioner eller urbaniseringen, som man også benyttede på konsumentmarkedet.

2. Demografiske kriterier

De demografiske kriterier er inddelt efter hvilket delmarked, man ønsker at fokusere på; det industrielle, mellemhandler eller det offentlige marked. Herudover kan man desuden segmentere efter hvilken branche, man ønsker at afsætte sine produkter til samt hvilken virksomhedsstørrelse man ønsker at ligge fokus på i forbindelse med sin afsætning.

3. Produktionskriterier

Under produktionskriterierne ser man nærmere på om virksomheden ønsker at fokusere på kunder der har et stort eller et lille behov for det givne produkt og hvilken økonomisk betydning virksomhedens produkt har får deres kunder. Man kunne eksempelvis segmentere efter kundens servicebehov, da man ved at jo mere kompleks en produktion der anvendes, des højere vil behovet for servicering o.l. være fra kundens side af, og dette kræver ressourcer fra virksomheden.

4. Indkøbskriterier

Ved at se nærmere på indkøbskriteriet vil man kunne inddele markedet efter forskellige meget specifikke faktorer, som f.eks. hvor højt kunderne vægter henholdsvis leveringssikkerhed eller prisen på et givent produkt. Man kan ligeledes inddele markedet efter kundernes indkøbere og deres loyalitet overfor deres leverandører.