Vurderingen af udvalgte segmenter samt valg af målgruppe(r)

Når man efter segmenteringen er kommet frem til en række af mulige målgrupper, skal disse vurderes ud fra SMUK modellen. SMUK modellen indeholder følgende fire elementer, som virksomheden kan rangere deres segmenter ud fra:

  1. Størrelsen og væksten på det givne segment.
  2. Muligheder for bearbejdning af det givne segment.
  3. Udgifter ved bearbejdning af det givne segment.
  4. Konkurrencesituationen i segmentet.

Disse fire elementer kan være problematiske at måle på, hvis man hovedsageligt tager udgangspunkt i de adfærdsmæssige og psykografiske kriterier, da man ikke er sikker på, hvor mange mennesker der indeholdt heri. Derfor vil det være mere eller mindre umuligt at finde frem til størrelsen og væksten på et sådan segment – hvilket igen også er grundlaget for, at man hovedsagligt benytter sig af de geografiske og demografiske kriterier, da disse er målbare på en helt anden måde. Det er desuden nemmere at vurdere mulighederne og udgifterne ved et givent segment, hvis man har taget udgangspunkt i en specifik aldersgruppe eller indkomstgruppe, da der ved sådanne forekommer nogle generelle karakteristika.

På baggrund af denne vurdering udvælger man den eller de målgrupper, der forekommer mest attraktive for virksomheden. Når man vælger sin målgruppe, skal man desuden huske at medtage virksomhedens situation og dens overordnede strategier, da disse meget gerne skulle passe sammen i sidste ende for at skabe en succesfuld drift i virksomheden. For mange virksomheder er det nødvendigt at inddrage flere forskellige målgrupper for at kunne dække en stor nok del af markedet i forhold til deres produktsortiment, eller det generelle produkt de udbyder.