Fastlæggelse af målgruppestrategi

Der findes i alt fire forskellige målgruppestrategier, som en virksomhed kan benytte sig af til at komme i ”kontakt” med forbrugerne. De fire forskellige typer af målgruppestrategier retter sig på hver deres måde mod de forskellige udvalgte segmenter, som virksomheden vælger at tage brug af.

1. Udifferentieret markedsføring

Hvis en virksomhed vælger at benytte sig af en udifferentieret markedsføring, betyder det, at virksomheden benytter det samme marketingsmix til alle konsumentenheder, der fremkommer på det potentielle marked. Man betragter alle konsumentenhederne som om de var ens og går ud fra, at de har nogenlunde samme præferencer for virksomhedens produkter. Herudover kunne et sådan valg også skyldes, at virksomheden er kommet frem til den vurdering, at det ikke kan betale sig at tilpasse sit marketingsmix til de forskellige segmenter.

2. Differentieret markedsføring

Ved brugen af den differentierede markedsføring som målgruppestrategi tilpasser virksomheden sit marketingsmix til alle de segmenter, som man har udvalgt efter vurderingen. På denne måde tilpasser man sit marketingsmix, så man opfylder de forskellige segmenters ønsker og behov i så høj grad som muligt. Et eksempel på en sådan målgruppestrategi kunne være, hvis man har en virksomhed, der producerer produkter til både mænd og kvinder – ved en sådan virksomhed kan det betale sig, at markedsføre til begge segmenter, da disse ikke opfanger marketingssignaler på samme måder.

3. Koncentreret markedsføring

Ved den koncentrerede markedsføringsmetode vælger virksomheden kun at rette deres markedsføring mod et enkelt segment, selvom der muligvis kunne være flere de kunne tage brug af. Dette er oftest grundet, at man har bedst kendskab til dette ene segment, og at man på denne måde, helst vil ligge sit fokus på disse.

4. En-til-en markedsføring

En-til-en markedsføring er den dyreste mulighed, som en virksomhed kan benytte sig af, da man ved brugen af denne strategi tilpasser sit marketingsmix til hver enkelt kunde. Hovedsagligt finder man frem til, at brugen af denne strategi fremkommer i højeste grad på B2B-markedet men bliver dog mere og mere fremtrædende på konsumentmarkedet.