Syntese

En syntese er, når man ud fra relativt simple udgangsstoffer danner et mere kompliceret produkt ved at reagere udgangsstofferne med hinanden. Det er altså en måde at lave nye og/eller mere avancerede kemiske forbindelser indenfor kemi. Der findes mange forskellige typer synteser. Som eksempel kan nævnes fotosyntesen, hvor større organiske molekyler dannes ud fra CO_2 med sollys som katalysator, eller proteinsyntese (link) der dækker over cellernes produktion af proteiner ud fra aminosyrer. Begge tilfælde er eksempler på biokemiske og molekylærbiologiske synteser (biosynteser), der finder sted i levende organismer.

Syntese af acetylsalicylsyre

Man kan dog også syntetisere kemiske stoffer i laboratoriet, og dette gælder for såvel organiske som uorganiske forbindelser. Et simpelt eksempel på en organisk syntese er syntesen af acetylsalicylsyre, der er det smertestillende middel i blandt andet hovedpinepiller. Acetylsalicylsyre er en større organisk forbindelse, der kan dannes ved at reagere salicylsyre med eddikesyreanhydrid i en sur opløsning – begge reaktanter, der er mindre komplekse end produktet. Desuden kaldes en reaktant også for en ’precurser’.

Farverne indikerer, hvor atomerne fra reaktanterne befinder sig i produkterne. Desuden fås eddikesyre som et biprodukt. En syntese som denne er simpel, fordi den kun består af ét trin. I de fleste tilfælde vil det kræve mange trin, for at få præcis det produkt man ønsker, og i mellem disse trin vil det typisk være nødvendig eksempelvis at skifte opløsningsmiddel, separere et mellemprodukt fra biprodukterne eller rense mellemproduktet for urenheder. Alt dette tager tid i laboratoriet, og derfor kan syntesen af et kompliceret stof være meget omfattende.

Organisk syntese er særlig vigtig for medicinalindustrien, da langt de fleste lægemidler i dag er syntetiseret kemisk og ikke udvundet af planter og dyr. Derfor er der også stor fokus på konstant at udvikle nye kemiske reaktioner, der enten kan spare tid eller penge eller måske tillade syntesen af nye produkter, man hidtil ikke har kunnet syntetisere.