ABC-analyse

ABC-analysens formål er at hjælpe virksomheden med at få fastlagt en differentieret styring af indkøbet og lagerdisponeringen. Indkøbsstyringen skal sikre, at virksomhedens indkøb koordineres med det forventede salg, den planlagte produktion samt den gældende lagerpolitik.

Den differentierede købsstrategi (indkøb og lager) består af en kombination af den konkurrencebaserede og den samarbejdsbaserede købsstrategi.

Der findes fire forskellige typer af den differentierede indkøbsstrategi, som en virksomhed kan benytte sig af. Disse afhænger hver især både af den økonomiske betydning og den strategiske betydning for virksomheden. Der er her tale om rammeaftaler, partnerskaber, rutinekøb og forhandlinger.

ABC-analysen er et analyseværktøj, der belyser, hvordan nogle produkter eller produktgrupper vil have større betydning for virksomheden end andre produkter/produktgrupper. Produkterne eller kunderne inddeles derfor i A-, B- og C-grupper, alt efter betydning for virksomheden.

Hele ABC-analysen er baseret på 80/20-reglen, der lyder på, at 80 % af et forhold kan forklares af 20 % af et andet forhold. Her kan der både være tale om dækningsbidrag i forhold til varerne, omsætningen i forhold til kunderne, lagerarealet i forhold til varerne og leverandørgælden i forhold til leverandørerne.

Igennem analysen vil produkterne eller kunderne kunne inddeles i A-, B- og C-grupper, som skal være med til at undersøge, om 80/20-reglen er overholdt.

For at 80/20-reglen er overholdt skal 20 % af varenumrene udgøre 80 % af vareforbruget. Gennem opstillingen af de forskellige varenumre og inddelingen af disse i grupper vil der oftest også foreligge et tydeligt billede af, hvilke varenumre der har den største økonomiske betydning for den pågældende virksomhed.

Det er dog vigtigt at tage strategiske produkter i betragtning. Der kan forekomme situationer, hvor et varenummer med meget lille økonomisk betydning har meget stor strategisk betydning. Dette vil nok også anses for at være den største ulempe ved brugen af en ABC-analyse.

Gennem en sådan analyse vil virksomheder kunne vurdere, hvor de skal lægge mest fokus i forhold til styringen af deres indkøb. Da A-varerne har størst betydning, vil disse kræve mest fokus på en løbende basis, mens C-varer som oftest blot vil skulle passe sig selv. Med mindre selvfølgelig, at der er tale om C-varer med stor strategisk betydning for virksomheden. Det skal også nævnes, at visse B-varer vil kunne udvikle sig til at blive A-varer, og derfor skal virksomheder være opmærksomme på sådanne B-varer og deres udviklingsmuligheder.