Justitia er online.

Justitia Kvinde

Uddannelse: Videregående/Universitet, SP-rang: Professor


Uddannet cand.jur fra Københavns Universitet.

Interesseområder: 

- Forvaltningsret
- Menneskerettigheder
- Medieret
- Straffeproces
- Strafferet
- Sundhedsret
- Forsikringsret
- Skatteret