23årgammeltmenneske er offline. Sidst online 22. november 2023.

23årgammeltmenneske

Uddannelse: HF-enkeltfag, SP-rang: Dimmitend


Jeg har haft matematik på C - og B-niveau, men har haft højt fravær på grund af sygdom. 

Jeg forsøger at repetere og lære det øvrige materiale selv, inden jeg tager faget på A-niveau.