Hvad er intelligens? Raske Penge kom i 2012 med et bud i sin sang, Intelligent, der beskriver en person, der er så ”intelligent, at alt hvad han siger det er sandt, og hva’ som helst han åbner munden med er brillant”. Intelligens er imidlertid meget mere end at remse paratviden op, at score 12-taller i skolen, at kunne få over 110 i en IQ-test og at kunne huske alt, hvad man har læst.

Ifølge den amerikanske forsker, Howard Gardner, findes der mange intelligenser. Faktisk hele 7 intelligenser, som han beskrev i sin teori i starten af 80’erne. En teori som sidenhen har dannet grundlag for en helt ny forståelse af det at være intelligent.

De mange intelligenser af Howard Gardner indbefatter dannelse, selvforståelse, sociale kompetencer, evnen til at opfatte, huske, tilpasse sig, filosofere, ræsonnere og en masse andet udover den gængse opfattelse. Ting som ikke testes med pen og papir.

De 7 intelligenser forklaret

De 7 intelligenser er: den logisk-matematiske intelligens, den sproglige intelligens, den rumlige intelligens, den musiske intelligens, den sociale intelligens, den personlige intelligens og den kropslige intelligens.

De mange intelligenser findes i os alle, men nogle er mere dominerende end andre:

Den logisk-matematiske intelligens er dominerende hos dig, hvis du er god til at genkende mønstre og tænke logisk og rationelt. Fagligt er det de tekniske og matematiske fag, der tænder dig, og du kan bedst forholde dig til ting sort/hvidt eller ud fra mønstre og forbindelser. Du er god til tal og det abstrakte, ser de videnskabelige indgangsvinkler til opgaver, og så er du kompromisløs og arbejder bedst ved at lave lister.

Den sproglige intelligens er dominerende hos dig, der har en god evne til at lære, bruge og forstå sprog, både modersmålet og fremmede sprog. De er derfor hooked på at lære flere sprog, er god til at formulere dig og være kreativ med sproget – ja måske gemmer du på en lille poet. Du er god til at forklare, fortælle historier både mundtligt og skriftligt. Du lytter sikket meget til radio, læser meget og har et enormt ordforråd. Journalister, sælgere og advokater er nogle af de erhverv, der gør brug af denne intelligens.

Den rumlige intelligens er den primære hos dig, som tænker meget visuelt – ser og opfatter ting i billeder. Du har en evne til at forestille dig verden eller ting i rumlig forstand for dit indre blik. Du er interesseret i kunst og har måske selv kunstneriske evner. Du ser det store billede og er derfor god til puslespil, at forstå diagrammer, tage billeder og ikke mindst til at finde rundt og navigere. Spiller du fodbold eller håndbold, har du et godt overblik over hele banen og kan se mulighederne for et præcist angreb.

Den musiske intelligens er dominerende hos dig, der tænker musikalsk i mønstre, ikke kun hører og forstår musik hurtigt, men også kan udføre den lignende eller i en anden form. Du har helt sikkert interesse for musik og sang, spiller selv eller lytter til og analyserer musik. Hvis du er en ørn til de tyske remser og husker alfabetet bedst ved lige at nynne det, er det også den musiske intelligens, du benytter. Så den er også dominerende hos dig, der nynner meget, trommer med fingrene og har sans for rytme.

Den sociale intelligens er stor hos dig, der er en menneskekender og befinder dig bedst sammen med mennesker både privat og i arbejdssammenhænge (ekstrovert). Du er derfor lidt af et partyanimal og har mange nære venner. Det er vigtigt for alle, at besidde evnerne inden for den sociale intelligens, men specielt for folk i fag, der indeholder menneskelig kontakt som undervisning, ledelse eller salg, er intelligensen en stor fordel. Det handler om at forstå andres følelser og motiver og at begå sig socialt.

Den personlige intelligens er evnen til at forstå egne følelser og motiver. Har du en veludviklet personlig intelligens, er du derfor meget selvbevidst, søger ind i dig selv for at finde ro og svar på dine spørgsmål (introvert) – ja har måske endda tendens til at dagdrømme. Du er derfor meget sikker på, hvem du er, og hvad du kan og ikke kan. Du bliver opfattet som et stille og eftertænksomt menneske, der har det bedst med at arbejde alene.

Den kropslige intelligens eller kropskinæstetiske intelligens dominerer, når du bruger din krop til at løse problemer, illustrere ting eller i dit arbejde. Du er lidt at en prøvekanin, der bedst kan forstå nye ting ved at afprøve dem i praksis med din krop. Du er en haj til sport og dyrker mange forskellige sportsgrene og er i det hele taget vild med udendørsaktiviteter. Når du taler, er det med hele kroppen, og du kan ikke sidde stille ret længe af gangen.