Notatteknik – lær at skrive gode noter

At få en rigtig god notatteknik kan være sværere, end det lyder. ”Handler det ikke bare om at høre efter og skrive ned?”, tænker du sikkert. Jo, det gør det i grove træk, men der er alligevel meget mere i notatteknik end blot det. Det handler om at skrive de ting ned, som virkelig betyder noget for din forståelse. Samtidig skal man være opmærksom på, at man aldrig kan skrive alt ned. Det behøver man heller ikke. 

Notatteknik - tag gode noter

Foto: Chung Ho Leung © / Flickr

Hvad er Notatteknikker?

Der findes forskellige notatteknikker, men ikke nogen universel definition eller skabelon. Nogle få skriver noter i hånden, men langt de fleste benytter sig af den bærbare computer. I dag er det, med den bærbare computers gennembrud, blevet meget nemmere at tage og især at organisere noter end det var før i tiden, hvor man skrev noter i hånden. Hvis du lærer at udnytte alt det som elektroniske noter kan, så kan du gøre både timerne, lektierne og eksamenslæsningen meget lettere og mere udbytterig.

Når studerende tager noter, så begår de, både i gymnasiet, men også på universitetet, især to fejl. Nemlig at de enten noterer alt for meget eller alt for lidt. Når man sidder til en time, kan det være svært at finde hoved og hale i alt det, læreren siger. Altså at vurdere hvad der skal gemmes, og hvad der skal smides i skraldespanden. Derfor vælger mange simpelthen at skrive det hele ned for så at prøve at snørkle sig gennem det i læseferien. Det er i mange tilfælde både spild af tid og kræfter.

I den anden grøft er der nogen, der helt opgiver at tage noter – simpelthen fordi de ikke kan gennemskue, hvad de skal skrive ned. Den 'notatteknik' er heller ikke at foretrække, da ingen kan huske alt. Det gælder om at finde den gyldne middelvej. I denne artikel får du en masse gode råd til en optimal notatteknik, der kan hjælpe dig med den rette balance.

Notatteknik for studerende – gode råd

Jo bedre forberedt du er til timen, jo nemmere er det at tage noter. Det betyder dog ikke, at du ikke kan tage gode noter, hvis du ikke lige får læst hver gang. Bare det at bruge 5-10 minutter på at skimme teksten hjemmefra kan gøre en stor forskel. Så ved du nemlig nogenlunde, hvad der kommer til at foregå i timen, og det kan hjælpe dig med at sortere i det, læreren siger.

Det er en god idé at tage noter hjemmefra, men det er ikke livsnødvendigt. Hvis du gør, så gør det kort. Vælg nogle ord ud, som går igen i teksten og skriv dem ned. Du behøver ikke at forklare dem (endnu). Hvis du har læst/skimmet en tekst om globalisering i samfundsfag, så kunne dine noter hjemmefra se således ud:

Når du møder ind til timen, så lad være med at skrive alt ned, hvad læreren siger og skriver på tavlen. Selvom meget af det umiddelbart kan lyde væsentligt, så er det med garanti ikke tilfældet. Tværtimod. Det er en meget vigtig pointe i en god notatteknik, at du IKKE 'blindt' skal skrive ned hvad læreren siger. 

Brug dine stikord hjemmefra (hvis du har nogen) eller din hukommelse som rettesnor for, hvad der er væsentligt. Det kan i øvrigt også sagtens være, at der kommer nogle nye stikord i timen. Skriv også dem ned, og giv dem en kort og præcis forklaring. Lav også gerne en sidehenvisning til bogen, så du ved, hvor der står noget om det, når du skal se noterne igennem i læseferien.

Hvis du ikke har kigget på lektien hjemmefra, så er du ikke fortabt. Så skal du bare koncentrere dig en lille smule mere om at gennemskue, hvornår læreren hælder vand ud af ørene, og hvornår han/hun rent faktisk siger noget, der giver logisk mening. Igen er rådet det samme: Lad være med at skrive for meget. Skriv stikord og begreber ned, hvis du kan fange dem, men ikke mere end det.

Efter timen kunne dine noter se således ud:

I stedet for at dine noter bliver til én lang brødtekst, så gør denne notatteknik det langt mere overskueligt. Nogen ville endda nøjes med kun at skrive hitordene. De korte forklaringer gør dog, at du senere slipper for at bladre gennem bogen for at finde ud af, hvad et begreb betyder. Med søgefunktionen i fx noteprogrammet OneNote tager det to sekunder at slå et ord op, hvis du vel at mærke har skrevet det ned. Til gengæld skal forklaringerne ikke være meget længere end ovenfor, før det begynder at blive for meget. Igen handler det om at finde den gyldne middelvej.

Læs også artiklen om noteprogrammet OneNote – det bedste gratis noteprogram.

Husk også at du kommer til at læse bogen igen, hvis du skal op i faget til eksamen. Der er altså ingen grund til at skrive alt, hvad der står i den. Hvis du skærer ind til benet i dine noter, får du også tid til at følge med i undervisningen. Du skal jo også huske at pleje din mundtlige karakter ved at stikke hånden i vejret og være aktiv i stedet for kun at skrive ned. Hvis du kan række den ene hånd i vejret, besvare lærerens spørgsmål og notere ned med den anden på samme tid, er du til gengæld ret vild – og så behøver du nok heller ikke læse denne guide om den gode notatteknik.

Andre gode råd

Pas på med at dele noteopgaven ud mellem flere. Hvis man har flere tekster for som lektie, kan det være fristende at dele dem ud imellem sig og dele noterne med hinanden efterfølgende. Det samme gælder i timerne, hvor man kan skiftes til at tage noter og sende dem til hinanden. Begge dele er en dårlig idé. Først og fremmest er det svært at tyde andres noter, og derudover giver det ikke andet end falsk tryghed, hvis man ikke selv har læst og forstået stoffet.

Lad være med at tage masser af noter, bare fordi andre gør det. Tag de noter, som giver mening for dig, og som du ved, du kan bruge.

Husk til sidst på, at der ikke findes nogen universel notatteknik, som alle føler sig lige tryg ved at bruge. Ligesom folk lærer bedst på forskellige måder, så har folk også forskellige måder at tage notater på. Hvis du enten er én af dem, der har lidt dårlig samvittighed over slet ikke at tage noter, eller over at du tager alt for mange, så har denne artikel forhåbentlig kunnet inspirere dig til at gå efter den gyldne middelvej.