Andre fag

Hvad er SSO?

25. oktober 2005 af Einstein_15 (Slettet)
Hello

Jeg støder hyppigt på indlæg hvori SSO indgår. Hvad er SSO?

På forhånd mange tak

Brugbart svar (1)

Svar #1
25. oktober 2005 af Lasse

(Den) Store Skriftlige Opgave

Svar #2
25. oktober 2005 af Einstein_15 (Slettet)

Okay. Må man selv vælge sit emne til hvert fag, f.eks i biologi kunne man skrive om neurologi?

Forresten, hvilken rang er det du har; jeg har da aldrig hørt om en 'Kungan'?

Brugbart svar (0)

Svar #3
25. oktober 2005 af sjusser (Slettet)

ja... du skal bare skrive i et af de fag du har på A-niveau.

Brugbart svar (0)

Svar #4
25. oktober 2005 af Epsilon (Slettet)

SSO (el. DSSO):
Den større skriftlige opgave (af nogle elever undertiden populært kaldet 'Den store stygge opgave') er en skriftlig eksamensopgave af en uges varighed, som skrives i løbet af 3.g. Det almindelige er at skrive opgaven inden for månederne december-marts.

Som enhver anden skriftlig eksamensopgave bedømmes SSO med en karakter, som i sidste ende påføres eksamensbeviset.

Man skal skrive SSO i præcis ét fag blandt de fag, man har på højt niveau (A-niveau), dvs. enten et af tilvalgsfagene på højt niveau eller et af de obligatoriske højniveaufag: dansk eller historie.

For en mere udførlig omtale af SSO, herunder de formelle krav, se fx:

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/vejledninger/

og vælg dernæst linket

'Vejledning om den større skriftlige opgave'.

//Epsilon

Brugbart svar (0)

Svar #5
25. oktober 2005 af Moderatoren

#4

Har nu godt nok aldrig hørt nogen kalde den for "Den store stygge opgave"... men okay, den er vel lidt styg!:-)

Brugbart svar (0)

Svar #6
25. oktober 2005 af MeWannaGoBoom (Slettet)

SSO = Større Skriftlig Opgave

Brugbart svar (0)

Svar #7
25. oktober 2005 af x^n+y^n=z^n (Slettet)

Skal man også skrive SSO i HTX, eller er det kun STX og HF?

Brugbart svar (0)

Svar #8
25. oktober 2005 af Epsilon (Slettet)

#5:
Den kan især være rigtig led ved "de (tre) små grise", som ikke har forberedt sig ordentligt på opgaveugen :-)

Jeg formoder, at opgaven til dels har fået øgenavnet 'Den store stygge opgave' af netop den grund.

//Epsilon

Brugbart svar (0)

Svar #9
25. oktober 2005 af Waterhouse (Slettet)

#0: Under den nye reform er reglerne for den opgave dog ændret ret meget. Så vidt jeg husker skal man (på STX) skrive en tværfaglig opgave i ens studieretningsfag, med to uger afsat til opgavefremstilling. Sikkert en masse andet der også er ændret.

Brugbart svar (0)

Svar #10
25. oktober 2005 af Epsilon (Slettet)

Gad vidst hvordan det mon egentlig går med implementeringen af den "kære", nye gymnasiereform?

//Epsilon

Brugbart svar (0)

Svar #11
25. oktober 2005 af sprit (Slettet)

æhm under det gamle gym, skulle man så ikke skrive en opg. i dansk i 1.g?

Brugbart svar (0)

Svar #12
25. oktober 2005 af sprit (Slettet)

ups, skal man også det i det nye?

Brugbart svar (0)

Svar #13
25. oktober 2005 af Mester_Bean (Slettet)

#12 - det har vi fået at vide, at vi ikke skal .. så det regner jeg nok ikke med vi skal :D ...
#9 har du evt. et link om SSO i den nye gymnasiereform?

Brugbart svar (0)

Svar #14
25. oktober 2005 af maltbolsje (Slettet)

#13
Du kan kigge på bekendtgørelsen.
Følgende er taget derfra:

-----

"Studieretningsprojektet

1.1 I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller fagene dansk A og historie A.

1.2 Den enkelte elev vælger inden for rammerne af 1.1 selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes.

1.3 Udarbejdelsen af studieretningsprojektet skal ske i løbet af 2 sammenhængende uger i perioden 1. november til 1. marts. I de pågældende uger gives der ikke anden undervisning.

2. Område og problemformulering

2.1 Skolen udpeger blandt skolens lærere en eller flere vejledere for den enkelte elev i de indgående fag. Vejlederne medvirker i alle projektforløbets faser.

2.2 Eleven vælger i samråd med vejlederne område for studieretningsprojektet. Området skal – inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof – afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en problemformulering, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Eleven skal senest 6 uger inden projektperiodens start skriftligt oplyse de valgte fag og område.

2.3 Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige problemformuleringer. Problemformuleringen kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller har forbindelse hermed.

2.4 Problemformuleringen udfærdiges af vejlederne. Den skal rumme såvel fagspecifikke som mere tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de enkelte fag. Problemformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven – herunder krav til og omfang af opgavebesvarelsen – og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Problemformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.

3. Bedømmelse

3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag der indgår i studieretningsprojektet.

Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold:

– om projektet er besvaret i overensstemmelse med problemformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne

– om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for projektet og opgavebesvarelsens omfang og kvalitet

– om eksaminanden selvstændigt har udvalgt, inddraget og anvendt relevant baggrundsstof for besvarelsen

– om eksaminanden har anvendt passende faglige analyse- og arbejdsmetoder ved besvarelsen

– om stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående

– om der er gennemført en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag

– om der er sket en selvstændig bearbejdelse og perspektivering af stoffet

– om problemstillingerne har været særligt vanskelige og komplekse

– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde

– om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation

– om alle kilder er oplyst

– om noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende

– om fremstillingen i opgavebesvarelsen er overskueligt disponeret, og den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele besvarelsen.

3.2 Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. "

-----

Ja. Resten af bekendtgørelsen kan læses her:
http://www.retsinfo.dk/delfin/html/b2004/0134805.htm

Desuden er der nævnt en 2.gsopgave i his/dansk. Så vidt jeg er orienteret skulle man under "det gamle" lave en danskopgave i 1.g og en historieopgave i 2.g (ikke?). Men det skal vi ikke. Endelig en virkelig god ændring!

Brugbart svar (0)

Svar #15
25. oktober 2005 af Waterhouse (Slettet)

Under den gamle var det dansk i 1. og historie i 2., ja. Hvad har I i 1.g nu, i stedet for danskopgaven?

Brugbart svar (0)

Svar #16
25. oktober 2005 af maltbolsje (Slettet)

Aner det ikke. Så vidt jeg kan se, er der INTET, hvilket ifølge min mening er helt fint.
Men vi skal have eng i tre år, og vi der er oblig. skr. eksamen. Det er et eksempel på et område, hvor de har strammet den.

Brugbart svar (0)

Svar #17
25. oktober 2005 af Mester_Bean (Slettet)

#15+16 well.. det passer vel ikke helt, at vi ikke skal lave noget istedet for den danske opgave... På vores skole er der i uge 50, så vidt jeg kan huske, en projektopgave vi skal lave i AT, som vi derefter skal op og forsvare for to lærere... Denne opgave's karakter kommer desuden til at stå på vores karakterblad!

Brugbart svar (0)

Svar #18
26. oktober 2005 af maltbolsje (Slettet)

#17
Det er sandt nok! Dog tror jeg ikke, at den er lige så omfangsfuld som 1.gsopgaven er (dette udgangs bliver mit nemesis!).
Stakkels sproglige. Det er straffen for, at alle skal have AP.

Brugbart svar (0)

Svar #19
26. oktober 2005 af maltbolsje (Slettet)

udgangs = udsagn

Skriv et svar til: Hvad er SSO?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.