Religion

fagudtryk i religion

06. juni 2007 af Hønsesuppe (Slettet)
Hej alle!
skal snart til eksamen i religion..er der nogen der kender til nogle gode fagudtryk?
:)

Brugbart svar (2)

Svar #1
06. juni 2007 af mathonalment:
Religion synes at være udsprunget af menneskets trang til at søge en dybere mening med og et formål med selve livet. Disse bestræbelser har som regel været koncentreret om en tro på et eller flere overnaturlig(t/e) væsen(er). Inden for de fleste religioner søger de troende at ære og/eller påvirke deres gud eller guddomme, oftest ved at bede, ofre eller føre det rette levned.fagudtryk:
http://undervisning.religion.dk/fagbegreber

mana
samfundet og den enekelte
masker
danse
ritual-myte og deres samspil
ordets magt
nåde
synd
offer
skyldighed
dyd

Brugbart svar (2)

Svar #2
06. juni 2007 af Saiyuri (Slettet)

legende: har en historisk baggrund

myte: opdigtet

Brugbart svar (3)

Svar #3
06. juni 2007 af eksamenshaj (Slettet)

#0

Eskatologi = læren om de sidte tider.

For at få religionsfaglige udtryk, kunne du læse denne synopsis til religion på b-niveau, som mest handler om mystik, men rummer noget af den terminologi du efterspørger.

https://www.studieportalen.dk/Papers/Paper.aspx?id=7318

Brugbart svar (2)

Svar #4
06. juni 2007 af eksamenshaj (Slettet)

#3
Eskatologi = Læren om de SIDSTE tider, skulle der have stået.

Brugbart svar (3)

Svar #5
06. juni 2007 af Saiyuri (Slettet)

Gud:

transcendent: hævet over sit skaberværk


Brugbart svar (2)

Svar #6
06. juni 2007 af TuLaMoRe (Slettet)

lige for at præcisere svar #2 :) :

legende adskiller sig fra en myte ved, at den foregår i historisk tid. Dens samtid er genkendelig, men indeholder ekstra ordinære begivenheder( som man ser det i Buddha legenden), som overnaturlige bedrifter og guddommelig indgriben <-dvs. de elementer, der også ses i Myten.

Myten er uden for KRONOLOGISK TID, enten før eller efter historisk tid(fx. jordens skabelse eller undergang.)


Brugbart svar (2)

Svar #7
06. juni 2007 af TuLaMoRe (Slettet)

#3 i hvilken sammenhæng bruge man det? ville være meget glad for en uddybning :D

Brugbart svar (2)

Svar #8
06. juni 2007 af Occulta (Slettet)

#7

Man taler f.eks. om kristen eller muslimsk eskatologi, når man behandler et emne som dommedagsforestillinger.

Brugbart svar (2)

Svar #9
06. juni 2007 af TuLaMoRe (Slettet)

altså er dommedagsprofetier i nordisk religion(altså Ragnarok) en nordisk eskatologi?

Brugbart svar (2)

Svar #10
06. juni 2007 af Occulta (Slettet)

#9
Jeps!

Brugbart svar (2)

Svar #11
06. juni 2007 af TuLaMoRe (Slettet)

#10
Ej hvor godt.. Altså at jeg nu har et fint ord for det :)
Tusind tak!

Brugbart svar (3)

Svar #12
06. juni 2007 af fn (Slettet)

Myte
Ritual
Magi
Mana
Tabu
Totem
Offer
Shaman
Mystik
Divination
Bøn
Rent/Urent
Helligt/Profant

Brugbart svar (3)

Svar #13
06. juni 2007 af Nina171089 (Slettet)

nogen som kan uddybe ordet: mana?

Brugbart svar (2)

Svar #14
06. juni 2007 af dodo (Slettet)

Det er den kraft ting besidder hvad enten det er dyr, planter, mennesker, menneskeskabte ting etc.

Brugbart svar (9)

Svar #15
07. juni 2007 af pigen88 (Slettet)

hehe :) Gode fagudtryk...? Jooo da:)

HELLIGSTEDER:
• Kultplads
• Tempel/Kirke
• Gravplads (tabu)
• Hellige kilder, klipper etc.

Fællestræk; Indviede, udskilte, kraftfyldte steder.
Det sted hvor kulten/ritualerne udføres.
Forbinder himmel, jord og underverden.
Axis mundi.
Arkitekturen afspejler kosmos = verdensordenen.

HELLIGT/PROFANT:
Det hellige = udskilt/adskilt fra den almindelige verden. Kraftfyldt og dermed farlig. Omgangen med det hellige må derfor reguleres.
Det profane = det der ligger uden for den hellige sfære, den almindelige, dagligdags verden der er neutral.

MANA OG TABU:
• Mana; Kraft. Den særlige kraft hver ting eller væsen er i besiddelse af og som gør den/det til den særlige ting/væsen den/det er. Megen mana gør tingen eller væsenet til særlig god af sin art.
• Mana kan smitte/overføres forsigtighed er derfor påkrævet.

• Tabu (Tapu); ”Forbud”, betegnelse for den række af regler der er for omgang med det hellige.

• Participationslov; Delen = helheden. Ligeart fremkalder ligeart

RENHED/URENHED
• Ikke et spørgsmål om fedtede fingre men om rituel renhed/urenhed.
• Urenhed; Profansfære mana, død, menstruation, blod, krig etc.
• Renselse; Forberedelse til at indtræde i den hellige sfære eller genindtræden i samfundet.

HELLIG TID:
• Den gang da….
• Ur-tiden, oprindelsens/skabelsens tid, mytisk tid.
• Cyklisk og evigt tilbagevendende.
• Den mytiske begivenhed aktualiseres i kulten/riterne.
Eksempelvis kan verdens skabelse gentages – eller rettere; verden genskabes i kulten.
Ur-begivenheden (dengang da…) kan bringes til at være nærværende igen.

KOSMOS OG KAOS
• Kosmos – af Gr. Orden men også i betydningen kosmetik; verden er altså både ordentlig og smuk.
• Chaos – ikke-orden. Noget formløst, udifferentieret.
• Processen fra kaos til kosmos er en ordnings og differentieringsproces, der sættes skel, ordnes og kategoriseres.
• Myten er i den forstand et tidløst verdensbillede

MYTE:
• En religiøs fortælling henlagt til mytisk (hellig) tid.
• Forklarer verden og dens indretning, menneskets vilkår, forklarer forholdet til det hellige og verden (naturen) og begrunder de religiøse handlinger.
• Skildrer den proces hvor den nuværende orden (Kosmos) opstod af den oprindelige ikke-orden (Kaos).
• Verdens- og samfundsordenen etableres i myterne.
• Myten forbinder urtid, nutid og fremtid.

NOGLE TYPER AF MYTER:
• Kosmogoniske - Om verdens skabelse.
• Kosmologiske - Om verdensordenens oprindelse.
• Teogoniske - Om gudernes tilblivelse.
• Antropogoniske - Om menneskets skabelse og dets særlige vilkår.
• Eskatologiske - Om de sidste tider, verdens undergang og genskabelse.
• Historiske myter - I jødedom kristendom; en oprindeligt historisk begivenhed.

”Ætiologiske myter” (Myter der forklarer dette eller hint forhold).

KULT:
• Cultus; Dyrkning, tilbedelse, ”opdragelse”.
• Betegner det sæt religiøse handlinger (riter) der udføres på helligstedet og som forbinder myten med nutiden og udgør menneskets kommunikation med det hellige/guddommelige..
• Kult knyttes til en ”festkalender”.
• I kulten gentages og aktualiseres (nyskabes) urbegivenheden; den bringes ind i verden.
• Ved deltagelse i kulten forbindes menneskets liv med de guddommelige åbenbaringer hvorved de bliver virkelige og virksomme her og nu.

RITUALER:
• Religiøse ”Hermed-handlinger”.
• Ritualer er udsagn og handling på samme tid; det der siges og gøres udgør en enhed.
• Ritualet udvirker den tilstand det sigter på.
• Ritualer er symbolske handlinger der er begrundet i og refererer til myterne og fortællingerne om hellige begivenheder eller mennesker.

OVERGANGSRITUALER:
• Markerer overgange; året, menneskelivet (fødsel, pubertet, bryllup, død, krig etc.)
• Falder i tre faser;
1.Udskillelsesfasen.
2.Den liminale fase (af latin; limen, grænse).
3.Optagelsesfasen (indkorporation).
Modellen udformet af Arnold van Gennep.

KULTDRAMAER:
• Ritualkomplekser (danse, sange, handlinger) oftest i forbindelse med større fester eller højtider.
• Kultdramaet er en slags dramatisk sidestykke til myten og udfører den mytologiske proces myten fortæller.
• I kultdramaet gentages urtidsbegivenheden, myten udføres så verden kan tage form derefter.
• Kultdramaet skaber virkelighed ved at inkarnere myten i verden.
• Kultdramaet forbinder urtid og nutid.

ANDRE TYPER RITUALER:
• Offer
• Renselse
• Bøn
• Meditation
• Kommunions ritualer (fællesskabsritualer) eks. Nadveren.Brugbart svar (2)

Svar #16
07. juni 2007 af mathon


#13

mana
se
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=223113

Brugbart svar (2)

Svar #17
19. maj 2009 af la maria (Slettet)

 tak til #15

Pigen88

Helt fantastisk opstilling!


Brugbart svar (2)

Svar #18
23. september 2009 af qawara (Slettet)

 pigen88 styrer for vildt


Skriv et svar til: fagudtryk i religion

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.