Biologi

respiration

30. august 2008 af solsikke (Slettet)

laver planter respiration både når det er mørk og når det er lyst?


Brugbart svar (4)

Svar #1
30. august 2008 af Sherwood (Slettet)

Så vidt jeg har forstået det, laver de fotosyntese, når det er lyst og respiration, når det er mørkt.


Brugbart svar (2)

Svar #2
30. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Respiration betyder oprindeligt åndedræt eller vejrtrækning (kilde: sproget.dk),
men bruges nu mere bredt om:
"Den del af alle organismers stofskifte, som består i udvekslingen af luftarter mellem organismen og omgivende luft eller vand"
(Kilde: Gyldendals Online Leksikon)

Fotosyntesen er den måde planterne udveksler luftarter med den omgivende luft., den er planternes respiration.Vha. sollys omdanner planterne atmosfærens kuldioxid (CO2, carbondioxid) til organiske forbindelser og ilt (oxygen). Fotosyntese forløber efter følgende bruttoformel:

6 CO2 + 6 H2O + lysenergi (i naturen: Sollys) -> C6H12O6 + 6 O2

eller med ord

Kuldioxid (carbondioxid) + vand + lys -> Glukose + ilt (oxygen)

Ved fotosyntesen omdannes lysenergi altså til kemisk energi oplagret i form af organiske forbindelser.

Planters respiration (= udveksling af luftarter med omgivelserne) er fotosyntesen, der forudsætter lys.
Men hvad er det så for en respiration, planterne - i flg Sherwood - foretager om natten, og som er forskellig fra fotosyntesen? Her er vist noget, jeg ikke ved?


Brugbart svar (0)

Svar #3
30. august 2008 af Quasar

Ja, planter respirerer hele døgnet, og respirationen siges at være konstant, selvom der i dag forskes i, om respirationsraten ændrer sig i løbet af dagen.

Nettoproduktionen af organisk materiale er større end 0 for planter - ellers ville de jo ikke vokse. Dog respirerer planter mellem 30 og 60 % af det kulhydrat, der dannes i fotosyntesen i de lyse perioder, hvilket gør plantevæksten mindre effektiv. Derudover er det også en ulempe, at planterne rent faktisk bruger det meste af den ilt der produceres i fotosyntesen og "udånder" meget af den CO2, der bindes i fotosyntesen.

Kilde: http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=ka0040001200


Brugbart svar (0)

Svar #4
30. august 2008 af Quasar

Derudover bør du ignorere Ms Nielsens svar for det er helt forkert information hun giver dig der!

Planterespiration er ikke fotosyntesen!

I fotosyntesen + Calvin-cyklus assimileres CO2 i planten og der dannes sukre på glukoseniveau og ilt ved oxidation af vand. I planternes respiration forbruges noget af det kulhydrat, der dannes i fotosyntesen + Calvin-cyklus, til dannelse af ATP til opretholdelse af plantens andre biosynteser. Fotosyntesen alene genererer kun nok energi til at drive Calvin-cyklus.


Brugbart svar (2)

Svar #5
30. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Min information er ikke forkert. Jeg oplyser hele vejen igennem, hvilke difinitioner, jeg opererer med og hvilke kilder, jeg bruger.

Men min information er muligvis utilstrækkelig, og denne utilstrækkelighed opstår sandsynligvis, fordi jeg opererer med en generel definition af respiration - under hvilken fotosyntese så klart indgår, men at der tilsyneladende findes en mere domænespecifik definition af respiration. Netop derfor efterlyser jeg i mit svar en muligt mere specifik definition af respiration.

Derfor, Quasar, ville det være god formidling, - jeg vil jo også gerne blive klogere - hvis du oplyste denne - alternative - definition af respiration, gerne med præcis kildeangivelse. Og du rede gjorde for, hvor min information løber af sporet?

Er vi enige om, at respiration betyder: "Den del af alle organismers stofskifte, som består i udvekslingen af luftarter mellem organismen og omgivende luft eller vand"?

HVIS NEJ:
Hvordan lyder din fagspecifikke definition af respiration så?
Oplys gerne ordlyd, hvilket fagligt domæne definitionen gælder i, samt præcis kilde.

Jeg tror, svaret er nej, for Quasar skriver: "Dog respirerer planter mellem 30 og 60 % af det kulhydrat, der ...".
Respirere kulhydrat? Hvis planten "respirerer" kulhydrat, så betyder respiration ikke "udveksling af luftarter" i den definition, Quasar opererer med. Hvad betyder det så?

HVIS JA:
er fotosyntesen, som jeg har beskrevet den i mit svar, en respiration.

Det forhindrer ikke, at planter også kan have andre former for respiration (udveksling af luftarter), men kan du så ikke give en udfoldet forklaring på, hvori den/de består? Det ville være rigtig god formidling, også med henblik på fremtidig genbrug af informationsindholdet i tråden.

En diffus henvisning til en side på Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside, hvor der intet står om planterespiration - men godt nok meget langt nede på siden er en henvisning til en artikel af
Forskningschef Ian Max Møller: "Mindsket respiration - en vej til formindsket tab af udbytte"
(Kilde: http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/info-planter/plk08_u1_2_i_m_moeller.pdf)
 

Denne artikel opererer med begrebet respiration hos planter, men den forudsætter begrebet bekendt, og definerer det ikke. Ian Max Møller omtaler først respiration som identisk med dyrs respiration, siden taler han om planterespiration, men omtaler den blot som "næsten det omvendte af fotosyntesen".

Artiklen opllyser heller ikke Solsikkes (#0) spørgsmål om om processen kun foregår om natten eller døgnet rundt?

Ian Max Møllers artikel er utvivlsomt en fremragende artikel i forhold til sin målgruppe, men den udelader (forudsætter bekendt) det, som er spørgsmålet her. Målgruppen er næppe ungdomsuddannelserne - eller mig.

DEFOR: FORKLAR OS DET PÅ EN IKKE-INDFORSTÅET MÅDE.

Udfold definitioner og ræsonnementer.

Oplys præcise og retvisende kilder egnet for målgruppen.

Mvh

Ms Nielsen

P.S. Solsikkes overkrift burde nok retteligt have været "Planterespiration", ikke bare "Respiration"


Brugbart svar (0)

Svar #6
30. august 2008 af Quasar

Det var jo en del spørgsmål, men først: i min anvendte kilde står skrevet:

"Det viser sig desuden,
at grønne planteceller også respirerer i lys,
om end ikke så hurtigt som i mørke"

Ovenstående besvarer indirekte spørgsmålet i #0 og hvorfor jeg i #3 kort beskriver, at der stadig forskes i området.

Jeg vurderede kilden god nok i denne sammenhæng - havde jeg ønsket at bruge mere tid på at besvare opgaven, havde jeg fundet en peer rewieved artikel i den database jeg har adgang til.

Du har fundet en definition, der lyder:

"Den del af alle organismers stofskifte, som består i udvekslingen af luftarter mellem organismen og omgivende luft eller vand".

Og det er såmen korrekt nok, men meget vagt formuleret.

Overordnet kan respiration inddeles i en aerob og en anaerob. Aerob respiration sker med ilt som elektronacceptor og er konceptuelt ens for planter, dyr og aerobe mikroorganismer. I processen oxiderer ilt organisk materiale til CO2 og vand under dannelse af ATP, som er en universel energivaluta. De primære reaktionsveje kan du læse om i:

Berg, JM; JL Tymoczko, L Stryer (2006). Biochemistry - 6th Edition. WH Freeman and Company, 465-484, 498-501. ISBN-13 978-0-7167-7067-1

Jeg vil anbefale kapitel 16, 17 og 18. Anaerob respiration sker med anden elektronacceptor end ilt.

Fotosyntesen er opdelt i en lysreaktion, ofte kaldt fotosyntesen, og en mørkereaktion, kaldt Calvin-cyklus. I fotosyntesen oxideres vand under dannelse af ilt og reduktiv kraft. Den reduktive kraft i form af elektroner anvendes til at reducere CO2 til kulhydrat i Calvin-cyklus. Du skriver, at fotosyntesen er respiration, men konceptuelt er fotosyntesen sammenlignelig med den oxidative phosphorylering, der er sidste reaktionsvej i aerob respiration - det er den eneste sammenhæng. Du kan læse om fotosyntesen og Calvin-cyklus i Berg et.al, 2006 kapitel 19 og 20.


Brugbart svar (0)

Svar #7
30. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

1000 tak :)

Det står mig endnu ikke lysende klart, hvori forskellen på den almene brug af begrebet respiration og den fagspecifikt botaniske (eller biologiske?) består.

Men jeg ser på det :)

Mvh

Ms Nielsen


Brugbart svar (0)

Svar #8
30. august 2008 af Quasar

Det, der står i definitionen, er en meget forsimplet udgave af hvad, der sker - ilt fra atmosfæren "udveksles" med H2O og CO2 i organismen - helt analogt til hvad der sker i en menneskelunge. Du kan læse meget mere i Berg, et al, 2006.

Det er flot, hvis du begiver dig ud i biokemiens verden - som ingeniørstuderende er jeg meget fagidiotisk hvad angår litteratur.

Bare spørg hvis du vil vide andet - helst indenfor vand, jord og miljøteknik ;-)


Brugbart svar (0)

Svar #9
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Det, der generer mig, er, at den generelle definition opererer med "udveksling af luftarter", mens din definition her tilsyneladende sætter respiration = dyrisk respiration = O2 ind CO2 ud.
Og dog taler du i andre tråde om kvælstofrespiration?
Og jeg ved godt, det ikke er 'din' definition, men dit fags,.Du er blot dit fags repræsentant på denne portal, hvilket er super værdifuldt for det faglige niveau :)

Jeg har beskæftiget mig tilstrækkeligt med biokemi til at vide, at det er en stor mundfuld, som kun de færreste kommer til at forstå i dybden som selvstuderende - og at jeg ikke selv tilhører dette segment :)
Derfor kan man godt danne sig et overblik over, hvad der er på færde ved at orientere sig i den kvalificerede faglitteratur, som du henviser til. 
Da jeg læste til eksamen i fysiologi (bifag i idræt) med bare en almindelig matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen i kemi som ballast, fik jeg en kemiker til at forklare mig grundprincipperne i de biokemiske processer, der var aktuelle. Det gav mig en forståelse og et overblik, der var mindst på højde med eksaminators og censors, det viste mig mine begrænsninger i detaljen - og demonstrerede, hvor meget en dygtig fagmand, der har overblik over sit fag, faktisk kan formidle af forståel til den interesserede lytter :)

Så dejligt, at du vil formidle på modtagerniveau her på Studieportalen :)


Brugbart svar (0)

Svar #10
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Rettelse: Min ven kemikeren forklarede nu ikke kun grundprincipperne, men også detaljerne i de aktuelle kulstofkæder. Det er i samspillet mellem overblik og detaljer, at forståelsen opstår og erkendelsens grænser rykkes :)


Brugbart svar (0)

Svar #11
31. august 2008 af Quasar

Ja, biokemi kan være lidt langhåret, men efterhånden får man det store overblik.

Jeg har fundet et stykke "populærlitteratur" indenfor emnet, der på fint niveau forklarer de forskellige typer respiration og sætter dem i perspektiv ved at forklare om stofomsætning i havbunde, hvor nedbrydning har stor betydning. Citat fra kilden:

"Allerøverst i havbunden respirerer bakterierne med ilt.
Men ilten når som regel kun ganske få mm ned i havbunden,
og omsætningen med ilt er derfor begrænset til denne
øvre tynde zone.
Hvor ilten ophører, begynder den anaerobe respiration.
Først kommer respiration med nitrat (denitrifikation).
Længere nede i havbunden kan visse bakterier respirere
med oxideret mangan (manganreduktion), oxideret jern (jernreduktion)
eller sulfat (sulfatreduktion)."

Kilde: http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_temarapporter/rapporter/tema42_01-19.pdf

Den kan give et lille overblik.


Brugbart svar (0)

Svar #12
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

SMUKT!

TAK :)


Brugbart svar (0)

Svar #13
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Og dejligt, at du gør opmærksom på den fine formidling, Danmarks Miljøundersøgelser laver på deres hjemmeside.

Det var en kilde, jeg ikke lige have tænkt på - og det er helt sikkert en kilde, mange kan have glæde af i dette forum :)


Brugbart svar (0)

Svar #14
31. august 2008 af Quasar

Ja, DMUs forskere er gode til at formidle deres forskning videre til befolkningen.

Og temarapporten giver masser af gode definitioner på begreber, gymnasielærere prøver at forklare deres elever - så det kan slet ikke betale sig at sværge til leksika, når man vil have en definition - det kan gå galt.

Et forskningsresultat som følgende fra rapporten og tilhørende kildeangivelse kunne nemt forhøje kvaliteten af en biologirapport på gymnasiet, da temaet mange steder er pensum.

"Sulfatreduktionen
tegner sig for op til 70 % af den samlede anaerobe
respiration i kystnære sedimenter, og ca. 40 % – ofte en
del mere – af alt organisk materiale i havbunden oxideres
ved sulfatreduktion."


Brugbart svar (0)

Svar #15
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

#14

<Et forskningsresultat [...] fra rapporten og tilhørende kildeangivelse kunne nemt forhøje kvaliteten af en biologirapport på gymnasiet, da temaet mange steder er pensum.>

Det har du garanteret ret i. Så vi må ganske enkelt pushe DMU's viden og formidling noget mere på denne portal. Og andre fremragende formidlingskilder, hvor de findes.

Foreløbig har jeg tilladt mig at citere dig i en anden tråd om CO2-koncentrationer
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=566188#566779

Meget fint, hvis du vil supplere mig (og dermed dig selv), hvis der er detaljer, jeg har galt fat i. Eller har oplyst utilstrækkeligt. En frugtbar debat er en herlig ting :)


Brugbart svar (0)

Svar #16
31. august 2008 af Quasar

Jeg har givet et bud i den anden tråd. DMU har i øvrigt også en kortfattet men god ordbog, der netop besvarer hvad aerob respiration er:

"Respiration kan også kaldes ånding eller vejrtrækning. Egentligt er ordet en betegnelse for den kemiske proces i en levende organismes celler, som danner energi ved at nedbryde fx sukkerforbindelser under forbrug af ilt."

Den ordbog kunne nemt spare mange for at oprette tråde om definitionsspørgsmål.

Kilde: http://www.dmu.dk/Miljoeordbog/


Brugbart svar (0)

Svar #17
31. august 2008 af Bruger slettet (Slettet)

Hvor fedt!


Skriv et svar til: respiration

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.