Psykologi

ADHD SRP

13. december 2018 af Sofiadahl - Niveau: B-niveau

Hej :)

Jeg er igang med min SRP om ADHD i biologi og psykologi.

Jeg er kommet til analysen, hvor jeg skal analysere en dokumentar, som hedder "Far, mor og ADHD". Men er dog gået ret meget i stå, da jeg synes det er rigtig svært at inddrage relevant psykologisk teori. Jeg skal fokusere på hvilke konsekvenser ADHD kan have for den ramte og de nærmeste pårørende.

Indtilvidere har jeg beskrevet hvilken betydning den negative opmærksomhed har for individet og her har jeg inddraget Matin Seligman og inddraget hans kognitive skema. Her kan man se hvilken betydning tankeforestillinger har for børnes (med ADHD) adfærd og at deres kognitive nedsættelse medvirker, at det et er mere kompliceret at ændre deres tillærte hjælpeløshed (som fra fødslen er stor, pga ADHD). 

Mit spørgsmål er om det lyder relevant for mit emne og hvordan jeg kan inddrage mere relevant terori og en teoretiker mere, også i forhold til hvilken betydning et barn med ADHD kan have for familien. 

Håber der er nogle der vil hjælpe, så jeg kan komme videre. 


Svar #2
13. december 2018 af Sofiadahl

Tusind tak! :) 
Men kunne godt bruge noget hjælp til en teoretiker man kunne inddrage i forhold til børn med ADHD's betydning for resten af familien? 


Brugbart svar (2)

Svar #3
13. december 2018 af Smut1

#2 Altså hvordan familien reagerer på at barnet har ADHD?  Tænker du på familien som helhed eller de enkelte individer i familien?

Det kommer meget an på, hvilken form for familie, der er tale om. Det er nok svært at opstille en generel teori, da familiebegrebet er meget bredt.

 På bacheloren i psykologi på universitet på KU har vi da heller ikke sådan en model (så vidt jeg ved;). Derimod snakker man om velfungerende/en ikke velfunderede familie (organized family/disorganized family). Måske har forældrene selv problemer af en eller anden art, som hænger sammen med barnets diagnose (arvelighed, komorbiditet, miljøfaktorer). En godt forhold til forældrene er afgørende for, at behandlingsplanen kan føres ud i livet, især hvis der er tale om et mindre barn (kompliance).


Svar #4
14. december 2018 af Sofiadahl

Altså jeg beskæftiger mig i min SRP med helt normale kernefamilier, som har et ADHD ramt barn. Og her skal jeg inddrage psykologiske teorier til, hvordan eventuelle søskende påvirkes af barnet med ADHD (tiltrækker jo meget af forældrenes opmærksomhed) og hvilken betydning det har for søskenes udvikling. Og derudover også forældrenes påvirkning, som ofte er stressede og føler sig som dårlige forældre. Så hvordan al den negative opmærksomhed i familien påvirker dem som enekelte i individer og familien som helhed? 
 


Brugbart svar (3)

Svar #5
14. december 2018 af MaiiDevon

Amerikanerne Holmes og Rahe spurgte i 1967 en stor gruppe mennesker, om hvor vanskeligt det ville være for dem at klare bestemte livsforandringer. De fik hermed uarebjdet et skema over livsforandringer, rangeret efter hvor belastende det måtte være. Livsforandringer kan være stressende, fordi de indeholder nye krav og udfordringer til individet, som han må tilpasse sig. Hvis man kigger på det skema har "ændringer i et familiemedlems helbred" på 44 stress-score points. (ud af 100). Man ville kunne forestille sig, at både forældrene og søskende til et barn med ADHD ville synes, at tilværelsen kan være stressende. Ofte skal dagligdagen indrettes efter dette barn og man afprøver meget forskelligt medicin såvel som forskellige doseringer, der resulterer i perioder, hvor barnet har det ekstra svært. Det kan fx resultere i, at barnet bliver hysterisk, udadreagerende og samtidig "stjæler" barnet ofte spotlightet fra de andre børn i søskendeflokken.

Erik H. Erikson opererer med 8 faser, der varer hele livet. I hver af disse faser oplever mennesket det sociale samspil med andre som en pendlen mellem at få sine behov tilfredsstillet og ikke-tilfredsstillet. Faserne er kritiske perioder - hvis man ikke opnår målet i en fase, kan man ikke indhente det. Det vil sige, at ens identitet i fx voksenlivet i høj grad er et resultat af ens barndom. I fase 4 "Driftighed eller mindreværd?" kan barnet udvikle mindreværd og utilstrækkelighedsfølelser, der kan følge det resten af livet, hvis ikke han får tilbagemeldinger om sine præstationer. Det kunne fx være, hvis nu barnet med ADHD tager al opmærksomheden, så far og mor ikke har overskud/tid til at se/høre/stimulere/rose søskendene. 


Skriv et svar til: ADHD SRP

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.