Programmering

SVAR til Introduction to programming and data processing - Matlab

21. marts 2022 af MATLAB

Hej, 

Dette er ikke et spørgsmål men blot en hjælp til andre, da jeg har set disse opgaver delvist løst på diverse fora. Jeg har derfor valgt at uploade alle mine obligatoriske opgaver fra dette kursus her som en samlet pakke, som forhåbentlig kan hjælpe fremtidige studerende.

Kom gerne med forslag til mere effektive og kortere løsninger i kommentarerne og ellers god fornøjelse.

_______________________

1F)

WhatISay='Hello CodeJudge!';

_______________________

1G)

b=12;
c=10;
A=0.25*pi;
a=sqrt(b^2+c^2-2*b*c*cos(A));

_______________________

1H)

a=2;
b=-5;
c=2;
x1=(-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

_______________________

Herefter hedder filerne deres funktioner - Det er derfor vigtigt at trykke "Run" og lade filen hedde hvad funktionen er. Hvis du er usikker på hvilken opgave koden tilhører kan du blot søge efter funktionen.

_______________________

function y=evaluateTaylor(x);
y=(x-1)-1/2*(x-1)^2+1/3*(x-1)^3;

_______________________

function projection = computeProjection(a)
x=length(a);
b=ones(1,x);
l=0;
for i=1:x
    l=l+a(i)^2;
end
projection=dot(a,b)/(l)*a;

_______________________

function A=boxArea(boxCorners,area)
x1=boxCorners(1);
x2=boxCorners(2);
x3=boxCorners(3);
x4=boxCorners(4);
y1=boxCorners(5);
y2=boxCorners(6);
y3=boxCorners(7);
y4=boxCorners(8);
A1=(x2-x1)*(y2-y1);
A2=(x4-x3)*(y4-y3);
A0=max(0,min(x2,x4)-max(x1,x3))*max(0,min(y2,y4)-max(y1,y3));
switch area
    case 'Box1'
        A=A1;
    case 'Box2'
        A=A2;
    case 'Intersection'
        A=A0;
    case 'Union'
        A=A1+A2-A0;
end

_______________________

function theta=acuteAngle(v1,v2)

Sigma=acos(dot(v1,v2));

if Sigma<(pi/2)
    theta=Sigma;
elseif Sigma>(pi/2)
    theta=pi-Sigma;
end

_______________________

function gdistance=gravitationalPull(x)
R=6.371*10^6;
g0=9.82;
if x>=R
    gdistance=g0*(R^2/x^2);
elseif (0 <= x) && (x <= R)
    gdistance=g0*(x/R);
end

_______________________

function category=pH2Category(pH)
if (0 <= pH) && (pH < 3)
    category=('Strongly acidic');
elseif (3 <= pH) && (pH < 6)
    category=('Weakly acidic');
elseif (6 <= pH) && (pH <= 8)
    category=('Neutral');
elseif (8 < pH) && (pH <= 11)
    category=('Weakly basic');
elseif (11 < pH) && (pH <= 14)
    category=('Strongly basic');
elseif pH < 0 || pH > 14
    category=('pH out of range');
end

_______________________

function tN = bacteriaGrowth(n0, alpha, K, N)
tN = 0;
n = n0;
n_prev = n0;
while n < N;
    n = (1 + alpha*(1 - n_prev / K )) * n_prev;
    tN = tN + 1;
    n_prev = n;
end

_______________________

function averageRate = fermentationRate(measuredRate,lowerBound,upperBound)
valid = measuredRate > lowerBound & measuredRate < upperBound;
averageRate = mean(measuredRate(valid));
end

_______________________

function idComplete=removeIncomplete(id)
x = floor(id);
keep = false(1,length(x));
for i = unique(x)
    keep(x==i) = sum(x==i)==3;
end
idComplete = id(keep);

_______________________

function T=convertTemperature(T,unitFrom,unitTo)
Celsius='Celsius';
Fahrenheit='Fahrenheit';
Kelvin='Kelvin';
if strcmpi(unitFrom,Celsius) && strcmpi(unitTo,Fahrenheit)
    T=1.8*T+32;
elseif strcmpi(unitFrom,Celsius) && strcmpi(unitTo,Kelvin)
    T=T+273.15;
elseif strcmpi(unitFrom,Fahrenheit) && strcmpi(unitTo,Celsius)
    T=(T-32)/1.8;
elseif strcmp(unitFrom,Fahrenheit) && strcmp(unitTo,Kelvin)
T=(T+459.67)/1.8;
elseif strcmp(unitFrom,Kelvin) && strcmp(unitTo,Celsius)
T=T-273.15; elseif strcmp(unitFrom,Kelvin) && strcmp(unitTo,Fahrenheit)
     T=1.8*T+459.67;
end

_______________________

function A = circleAreaMC(xvals, yvals)
N = length(xvals);
n = sum(xvals.^2 + yvals.^2 < 1);
A = 4*n/N;

_______________________

function itemCost = computeItemCost(resourceItemMatrix, resourceCost)
n = size(resourceItemMatrix, 2);
if n >= 1 && n <= 4
  itemCost = resourceCost(:).' * resourceItemMatrix;
else
  error('Unexpected input.'); 
end
end

_______________________

function E=computeLanguageError(freq)
letter=readtable('letter_frequencies.csv');

letter = letter{1:26,2:16};

E=zeros(1,15);
for i=1:15
    E(i) = sum((freq-letter(:,i)').^2);    
end

_______________________

function freq=letterFrequency(filename)


Letter='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
text=fileread(filename);

text=lower(text);
v=zeros(1,26);

for i=1:26
    v(i)=sum(text==Letter(i)); 
end 

freq=v;

freq=v/sum(v)*100;

_______________________

function ysmooth=movingAvg(y)

n=length(y);

m=zeros(5,n+4);

w = [1 2 3 2 1];

for i=1:5
    m(i,i:i+n-1) = y*w(i);
end
s=(sum(m)./9);

ysmooth = s(3:(n+2));

_______________________

function natoText = textToNato(plainText);
str = upper(plainText); 
natalph = ["Alpha","Bravo","Charlie","Delta","Echo","Foxtrot","Golf", ...
    "Hotel","India","Juliet","Kilo","Lima","Mike","November","Oscar", ...
    "Papa","Quebec","Romeo","Sierra","Tango","Uniform","Victor",...
    "Whiskey","Xray","Yankee","Zulu"];
noralpha = ['A' : 'Z'];
natoText='';
for i = 1:length(str)
    for j = 1:26
        if str(i)==noralpha(j) 
            natoText=strcat(natoText,'-',natalph(j));
        end
    end
end
natoText=eraseBetween(natoText,1,1);

Rigtig god fornøjelse!

Søgeord:

Contents 1 Introduction to programming 1 1.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.3 The integrated development environment interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Exercise 1A: Getting to know the interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Exercise 1B: Simple arithmetic operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Exercise 1C: Help on functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Exercise 1D: Mathematical functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Exercise 1E: Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Assignment 1F: Hello CodeJudge! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Assignment 1G: The cosine rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Assignment 1H: The quadratic formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Functions, vectors, and testing 9 2.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Functions and scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Assignment 2A: Taylor series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.3 Working with vectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Exercise 2B: Initializing and indexing vectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Exercise 2C: Vector operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Exercise 2D: Logical vector indexing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Exercise 2E: Modifying vectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.4 Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Assignment 2F: Projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Assignment 2G: Box area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Optional challenge 2H: Sudoku row . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 Selection statements 29 3.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Using selection statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Exercise 3A: True or false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Exercise 3B: Logical expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.3 Comparison pitfalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Assignment 3C: Angle between lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Assignment 3D: Piecewise function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Assignment 3E: Acidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Optional challenge 3F: Football goal tracker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Looping 41 4.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2 For- and while-loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.3 Loop pitfalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.4 Loops and vectorized computation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.5 Displaying formatted output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Exercise 4A: Repeated printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Exercise 4B: Power series approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Exercise 4C: Square roots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Assignment 4D: Fermentation rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Assignment 4E: Bacteria growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Assignment 4F: Removing incomplete experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Optional challenge 4G: Cluster analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 iii Contents 5 Computer programs 55 5.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.2 Writing useful comments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Assignment 5A: Temperature conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.3 Input from the user . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Exercise 5B: Interactive temperature calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Exercise 5C: A simple menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4 Creating an interactive program main script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5 Computer simulation with random numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Exercise 5D: Random numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Assignment 5E: Monte Carlo estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Optional challenge 5F: Thermodynamic simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6 Files and matrices 71 6.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2 Files and directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.3 Loading and saving variables in files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Exercise 6A: Loading and saving variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6.4 Working with matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Assignment 6B: Production cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Assignment 6C: Moving average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.5 Reading text files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Assignment 6D: Frequency of letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.6 Working with CSV files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Assignment 6E: Language detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Exercise 6F: Advanced file types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7 Plotting and strings 91 7.1 Aims and objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7.2 Working with plots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Exercise 7A: Cassiopeia graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Exercise 7B: Scatter plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Exercise 7C: Histograms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Exercise 7D: Radiocarbon dating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Exercise 7E: Temperature in the UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Exercise 7F: Saving and printing plots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.3 Working with strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Assignment 7G: The NATO alphabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


Skriv et svar til: SVAR til Introduction to programming and data processing - Matlab

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.