Kulturelle forhold

Som forbruger er man generelt påvirket af samfundet omkring én samt hvilken kultur, man selv kommer fra. Hvis man er vokset op i et specielt nabolag med nogle specielle traditioner og værdier, så vil man have tendens til at have en anderledes købsadfærd end hvis man kommer fra den helt modsatte situation.

Dette forhold er delt op i tre forskellige undergrupper, som virksomheden kan benytte til at rette sin markedsføring i den rette retning. Først og fremmest kultur, som indeholder de værdier, normer og traditioner, der er indeholdt i forbrugerens daglige livsmønster. Denne kulturform sætter rammerne for, hvordan en virksomhed kan tillade sig at rette sin markedsføring mod forbrugerne. Hernæst kan man rette sin markedsføring mod en bestemt subkultur eller socialklasse. En subkultur forstås som en gruppe af mennesker, der har sine egne karakteristika i forhold til resten af befolkningen – dette kunne eksempelvis være elever på HHX, skinheads, ældregruppen (+65 år). Der forekommer i stort set alle lande en meget lang liste over forskellige subkulturer, som en virksomhed kan benytte, når de skal rette deres markedsføring i en bestemt retning. Til sidst kan man også benytte inddelingen af sociale klasser. Sociale klasser kan hjælpe virksomheder med at finde en bestemt gruppe, hvor man har nogenlunde samme indtægt, beskæftigelse, uddannelse, anseelse og indflydelse.