Lys

Snells lov

Sammenhængen mellem indfaldsvinklen \phi_1 og udfaldsvinklen \phi_2 ved overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: 
\frac {\sin (\phi_1)}{\sin (\phi_2)} = n_{12}
når n_{12} er det relative brydningsforhold for overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: 
n_{12}=\frac {v_1}{v_2}
når v_1 og v_2 er udbredelseshastigheden i hhv. medium 1 og medium 2.