Newtons 1., 2. og 3. lov

I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love

Newtons 1. lov

Inertiens lov

Et legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.

Newtons 2. lov

For en genstand med massen \(m\) og acceleration \(a\) gælder at den resulterende kraft på genstanden \vec F_{res} er givet på følgende måde: 

\vec{F}_{res}=m\cdot \vec a = \frac {\textrm{d}\vec p}{\textrm{d}t}
Se mere om Newtons 2. lov.

Newtons 3. lov

Loven om aktion og reaktion

Påvirker et legeme et andet med kraften \vec F, så vil dette påvirke førstnævnte legeme med den modsatrettede kraft -\vec F.

Se mere om Newtons 3. lov.