Newtons 3. lov

Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.

Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.

Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså sige at:

\vec{F}_{A} = -\vec{F}_{B}

Altså kraften på A er lig minus den kraft, der virker på B. Her skal man huske, at der er tale om vektorer, så minus betyder, at retningen bliver modsat.


Legemet A påvirker legemet B med kraften FA, og bliver samtidig påvirket af den modsatte FB.

Newtons tredje lov kaldes også for loven om aktion og reaktion, fordi den beskriver den direkte sammenhæng mellem aktion og reaktion. Her er aktion altså en kraft, som virker fra et legeme til et andet, og loven siger, at en aktion vil blive mødt af en reaktion af samme størrelse tilbage mod det første legeme.

Newtons 3. lov sætter nogle helt grundlæggende rammer for, hvad der er muligt i den fysiske verden, da loven altid er sand. Et klassisk eksempel er, at man ikke kan sejle et skib ved at puste på sejlet, da man bare vil få samme kraft rettet tilbage på sig selv, og da man selv er i båden vil den altså ikke modtage nogen kraft.

Derudover gør Newtons tredje lov det også klart, at kræfter er en form for interaktion. Der skal altså altid to legemer til, for at der kan være nogen kraft til stede. En kraft kan ikke komme ud af ingenting, ligesom der ikke kan være aktion uden reaktion.

Eksempel

Et eksempel på Newtons 3. lov i aktion er når man svømmer. En svømmer bruger sine arme til at give en bagud rettet kraft på vandet, som til gengæld giver samme kraft til svømmeren, men fremad i stedet for bagud. Dette betyder at både vandet og svømmeren bliver accelereret. I vandet bliver denne acceleration til bølger, og for svømmeren bliver accelerationen til en bevægelse fremad.

F_{\text{Svømmer}} = -F_{\text{Vand}}

Grunden til at svømmeren oplever en langt større bevægelse end vandet, skal både findes i den fysiske/kemiske opbygning af svømmeren og vandet, og i Newtons anden lov, som siger at kraft er lig masse gange acceleration. Da svømmeren har en meget mindre masse end vandet, vil han også få en større acceleration.