Newtons love

Newtons love er tre helt generelle love, som lægger grundlaget for mekanik, altså læren om hvordan og hvorfor legemer bevæger sig.

Newtons love blev fremsat af den engelske fysiker Isaac Newton i 1687 i bogen Principia.

Newtons opdagelser var banebrydende og ændrede videnskabens opfattelse af verdenen. Newton var en af de første til at beskrive tyngdekraften, som virker på alt i universet.

Newton beskrev legemers bevægelse som summen af de kræfter, der virker på dem. Man kan altså, hvis man kender de kræfter der virker på et legeme, bestemme dets bevægelse.

Newtons 1. lov

Newtons første lov lægger grundlaget for ideen om kraft. Den siger nemlig, at hvis summen af kræfter, der virker på et legeme, er 0, vil legemet enten ligge stille eller have en konstant fart i en bestemt lige retning.

Er summen af kræfter på et legeme lig nul, vil det altså ikke blive påvirket. Så hvis det allerede ligger stille, vil det forblive med at ligge stille, men hvis det allerede er i bevægelse, er der ikke noget, der bremser det, eller giver det mere fart, og derfor vil det fortsætte med at bevæge sig som det gjorde før.

Newtons 1. lov kaldes også inertiens lov. Et system som ikke bliver påvirket af nogen kræfter er et inertialsystem. Det er praktisk umuligt at have et system, der ikke er påvirket af nogen kræfter, men da kræfter kan udligne hinanden, kan vi have systemer hvis sum af kræfter er 0.

Som et eksempel for at vise hvad denne lov betyder, kan vi forestille os en sten, der bliver kastet ud i rummet. Hvis vi kaster den hårdt nok, så den kommer ud af jordens atmosfære, vil den blive påvirket mindre og mindre af jordens tyngdekraft, jo længere den flyver væk. Hvis vi forestiller os at den kom ud i total intethed, hvor intet påvirker den, vil den altså beholde sin fart.

Og hvis vores sten nogensinde bliver stoppet i sin bevægelse og aldrig bliver påvirket af kræfter derefter, vil den dermed blive hvor den er og aldrig bevæge sig igen.

Newtons 2. lov

Newtons 2. lov siger, at et legeme der bliver påvirket af en kraft, vil blive accelereret proportionelt med kraften, og at legemets masse er proportionalfaktoren. Se artiklen Newtons 2. lov for en uddybende forklaring.

Newtons 3. lov

Newtons 3. lov siger, at når to legemer påvirker hinanden med en kraft, vil de samtidig blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft. Se artiklen Newtons 3. lov for en uddybende forklaring.