Viskositet

Viskositet er et mål for, hvor tyk eller tynd en væske er. Det er altså en af de egenskaber, hvormed man kan sammenligne væsker.

Hvad er viskositet?

Man kan også sige, at viskositet er en væskes indre friktion. For eksempel hvis en væske indeholder en stor andel af stoffer i fast tilstand, vil disse give en højere masse, og væskens molekyler vil bevæge sig langsommere, fordi de støder ind i de faste stoffer. En større andel af faste stoffer i en væske vil altså betyde højere viskositet.

Høj viskositet behøver dog ikke at komme fra fremmede stoffer i en væske, men afhænger også af stoffet, væsken består af. For eksempel består vandmolekyler af et iltatom og to brintatomer, hvorimod madolie består af lange organiske kæder. Madolie har en større viskositet end vand, da vandmolekyler kan bevæge sig langt hurtigere og mere frit end de lange tunge kæder i madolien.

Vi kan nemt bekræfte, at madolie har en højere viskositet ved at se på forskellen mellem at hælde olie og vand. Olien har en tendens til at flyde langsommere og hænge mere sammen end vandet.

Viskositet (enhed)

Viskositet måles i enheden pas, som er lig pascal gange sekund (Pa · s). En væske med en viskositet på 1 pas, der er placeret mellem to plader, vil tage 1 sekund om at bevæge sig afstanden mellem pladerne, hvis de bliver skubbet fra hinanden med et tryk på 1 pascal.

Vand har en viskositet på 0,89 millipas ved 25 grader celsius. Viskositet ændrer sig i forhold til væskens temperatur, og når vand har en temperatur på 100 grader celsius, har det en viskositet på 0,28 millipas.

Man kan måle viskositet af gasser ligesom væsker. Det er sværere at se direkte på en gas, hvor høj en viskositet den har, men det kan måles med samme enhed. Luft har en viskositet på 18,6 micropas ved en temperatur på 27 grader celsius.

Som nævnt ovenfor har madolie en højere viskositet end vand. Olivenolie har en viskositet på 81 millipas ved 25 grader celsius.

Selvom vand generelt har lav viskositet for væsker, findes der også kemikalier som har lavere viskositet, som for eksempel acetone, som har en viskositet på 0,3 millipas ved 25 grader celsius.

For både væsker og gasser gælder det generelt, at viskositet er uafhængig af tryk. Men temperatur påvirker væsker og gasser forskelligt, og hvor væsker har tendens til at få lavere viskositet ved højere temperaturer, får gasser højere viskositet når temperaturen stiger.