Mekanik

Mekanik er den mest grundlæggende disciplin i fysik. Mekanik beskriver bevægelse og stilstand af partikler og legemer.

Den måde vi forstår verden på i dag, er i høj grad defineret af den newtonske mekanik, som blev beskrevet af Isaac Newton i 1687. Den beskriver hvordan legemer bevæger sig og påvirker hinanden.

Mekanik gør brug af de tre grundlæggende enheder: meter for længde, sekund for tid og kilogram for vægt. Med disse er vi i stand til at beskrive legemers størrelse, dimensioner og masse, og tidsenheden kan bruges til at beskrive bevægelse.

Mekanikken bruger disse til at beskrive en række afledte egenskaber som hastighed, acceleration og energi, ved at kombinere de tre grundlæggende enheder.

Impuls er en anden afledt egenskab og er lig hastighed gange masse, hvilket giver enheden kg•m/s. Impulsen bruges ofte til at beskrive sammenstød mellem legemer, da både hastighed og masse betyder noget for resultatet af et sammenstød. Se artiklen Impuls.

Kraft er en anden egenskab ved bevægelse af legemer. Kraft er ændring i impuls, men kan også defineres som acceleration gange masse. Kraft har også en retning, så den beskrives ofte med en vektor. Et eksempel er tyngdekraft, som udsætter alt på jorden med en kraft på 9,82 m/s2, som peger ind mod jordens centrum.