Termodynamik

Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.

Termodynamikken har fire grundlæggende love:

Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overføres.

Helt simpelt betyder det at hvis to systemer A og B er i ligevægt, hvilket kunne betyde at de har samme temperatur, og systemet C kommer i ligevægt med B, så vil C også være i ligevægt med A. Ligevægtsforhold bliver altså overført.

Termodynamikkens 1. lov

Termodynamikkens 1. lov siger at et lukket systems energi er konstant. Hvis man vil bruge mere energi i ét system, bliver man nødt til at tilføre energi. Energien kan ikke opstå ud af ingenting. Termodynamikkens 1. lov er den vigtigste og derfor også den mest kendte.

Termodynamikken 2. lov

Termodynamikkens 2. lov siger at universets samlede entropi aldrig falder. Entropi er et begreb i fysik, som grundlæggende betyder uorden. Mere specifikt kan man sige, at det tager mere energi at lave orden end at lave uorden. Eksempelvis koster det mere energi at lave den computer du sidder ved, end det gør at ødelægge den.

Det viser sig at dette er et universelt princip, og vi siger at universet bevæger sig mod entropi/uorden. Dette betyder i praksis at for at varme et legeme op til med en vis termisk energi, kræves samme mængde energi eller mere.

Termodynamikkens 3. lov

Termodynamikkens 3. lov siger at et systems entropi nærmer sig nul, når systemet nærmer sig det absolutte nulpunkt. Det absolutte nulpunkt er den teoretisk laveste temperatur som ligger på -273,15 grader celcius. Når et system når denne temperatur stopper alle partikler med at bevæge sig. Termodynamikkens 3. lov siger at man kan nærme sig, men aldrig nå det absolutte nulpunkt.

Indhold