Molekylformel

En molekylformel angiver, hvilke grundstoffer der indgår i et molekyle, samt antallet af atomer af hvert grundstof i molekyler. Af denne grund kaldes molekylformlen også for bruttoformlen. Som et eksempel ses her molekylformlen for ethanol.

C_2H_6O

En molekylformel angiver ikke, hvordan atomerne i et molekyle binder til hinanden. Derfor kan to forskellige molekyler sagtens have samme molekylformel. Dette gælder eksempelvis for for ethanol og dimethylether. Nedenfor ses strukturformlerne (link) for disse to molekyler. Her er det muligt at se forskellen på, hvordan atomerne binder til hinanden i de to molekyler. Denne forskel har stor betydning for molekylernes fysiske og kemiske egenskaber.

Molekylformlen er altså forskellig fra strukturformlen, ligesom den også er forskellige fra den empiriske formel, der kun angiver det relative forhold mellem de grundstoffer, der indgår i et molekyle. Desuden kaldes molekylformlen ofte fejlagtigt for en molekyleformel, hvilket er sprogligt forkert.