Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætning er interessant i de tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at få kendskab til, hvor meget der som minimum skal omsættes for i en periode, før virksomheden får dækket sine omkostninger og dermed efterfølgende opnår et overskud.

Hertil benyttes formlen for nulpunktsomsætningen, der ser ud på følgende måde:

\text{Nulpunktsoms\ae tning} = \frac{\text{Kapacitetsomkostninger} \cdot 100}{\text{D\ae kningsgrad}}

Der tages udgangspunkt i dækningsgraden i denne formel, da denne størrelse repræsenterer, hvor meget virksomheden forventer at opnå i dækningsbidraget for salg af varer i den kommende periode. Dækningsgraden indebærer forholdet mellem dækningsbidraget og nettoomsætningen og herigennem, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der er tilbage til at dække over kapacitetsomkostningerne.

Dækningsbidraget viser altså, at hver gang en virksomhed sælger f.eks. en vare til 100 kr., så vil der forekomme et dækningsbidrag på 40 kr., og denne indtjening skal være med til at dække de resterende omkostninger. Det er vigtigt i denne sammenhæng at huske på, at resultatet af nulpunktsomsætningen viser, hvor meget virksomheden skal opnå i omsætning for at resultatet før renter er lig med 0, og ikke årets resultat.

Nulpunktsafsætning

Ud over beregninger for nulpunktsomsætningen kan der også foretages beregninger for nulpunktsafsætningen og reklamenulpunkter. Her tages der altså udgangspunkt i, hvor mange enheder der vil skulle sælges for at dække nogle specifikke omkostninger eller nye tiltag.

Formlen for nulpunktsafsætning kan ses ved følgende:

\text{Nulpunktsafs\ae tning} = \frac{\text{Kapacitetsomkostninger}}{\text{D\ae kningsbidrag pr. enhed}}

Dækningsbidraget pr. enhed viser, hvor stor en del af salgsprisen på en given vare der er tilbage, når de variable enhedsomkostninger er blevet fratrukket. Disse enhedsomkostninger skal herigennem belyse, hvor mange enheder der skal produceres for at virksomhedens kapacitetsomkostninger bliver dækket.

Reklamenulpunkt

Samme koncept er gældende for beregninger af reklamenulpunkter. Der tages udgangspunkt i følgende formel:

\text{Reklamenulpunkt} = \frac{\text{Reklameomkostninger}}{\text{D\ae kningsbidrag pr. enhed}}

Ovenstående formel viser hermed, at virksomheden kan foretage sådanne beregninger for at afklare, hvor mange enheder der skal sælges yderligere end normalt for at dække omkostningerne til det nye tiltag.