"
>
JohnForbesNash er offline. Sidst online 2 timer siden.

JohnForbesNash - 25 Mand

Uddannelse: Videregående/Universitet, SP-rang: Professor


Velkommen (RETTER IKKE OPGAVER)
I 2013 startede jeg på HHX, og har taget finanslinjen og afsluttede i 2016.
I 2016 startede jeg på KU på matematik uddannelsen.

Fra KU.
Fra universitetet har jeg valgt ved 1. specialisering: Matematik-finans.
Karakter og bedømmelse vil fremgå efterhånden som jeg får dem.

1 år.
Introduktion til de økonomiske fag. Introduktion til det matematiske fag, Lineær algebra i de matematiske fag, Sandsynlighedsregning og statistik, Analyse 0, Operationsanalyse, Analyse 1., Forsikring og Jura.

2 år.
Diskret matematik, Analyse 2., (valgfrit kursus), Mål og integralteori, Algebra 1., (Begrænset valgfrit kursus), Geometri 1., (Begrænset valgfrit kursus)

3 år.
Kompleks funktionsteori, (Begrænset valgfrit kursus), Topology, (Begrænset valgfrit kursus), Videnskabsteori for de matematiske fag, Algebra 2., Bachelor projekt

Styrkepunkter fra HHX:
Matematik, erhvervs- og virkesomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi, finansering.

SRP
Denne er valgt i Matematik A og virksomhedsøkonomi A. Emnet blev optimering.

Problemformulering
Redegør for begrebet lineær programmering, herunder simplexmetoden. Find den optimale produktion af de forskellige produkter i vedlagte bilag. Diskuter og vurder fordele og ulemper ved brug af lineær programmering til problemstillingen, i bilaget. Udarbejd, diskuter og vurder forslag til yderligere tiltag, der kan forbedre Albanis økonomi.

Interesser
• Matematik
• Politik
• Økonomi