Erhvervsret

Erhvervsret!

29. november 2012 af Shiya20 (Slettet)

Nogen der kan hjælpe mig med følgende opgaver? eller har den ekssamenssæt som jeg må låne?

Opgave 1

Du er blevet bedt om at afslutte en del sager fra en langtidssygemeldt kunderådgiver i Neptun Bank, og disse sager giver dig anledning til en række overvejelser.

Din kollega har den 3. maj bevilget en privatkunde - ingeniør Kurt Krage – et lån i forbindelse med en ombygning af hans parcelhus. Lånet er ydet med sikkerhed i form af pant i huset efter et realkreditlån stort kr. 1.350.000 optaget i Neptun Realkredit. Det bevilgede lån er stort kr. 400.000 og alle dokumenter, herunder pantebrev, er udfærdiget, men pga. kollegaens sygdom bliver pantebrevet først tinglyst den 12. maj, da du efter at have overtaget sagen bliver opmærksom på, at tinglysning endnu ikke er sket. I mellemtiden har SKAT den 7. maj foretaget et udlæg i ejendommen for en skyldig restskat på kr. 65.000 hos Kurt Krage. Kurt Krage havde under udlægsforretningen oplyst SKATs medarbejder om pantebrevet til Neptun Bank. Udlægget blev tinglyst den 11. maj. Der er nu opstået uenighed mellem Neptun Bank og SKAT om prioritetsstillingen i ejendommen.

1.1 Hvorledes er prioritetsstillingen i ejendommen?

1.2   Ville det have gjort nogen forskel, hvis du på Neptun Banks vegne i stedet havde fået
        tinglyst pantebrevet den 10. Maj, efter at Kurt Krage telefonisk havde gjort dig bekendt
        med SKATs udlæg?

I en anden sag vedr. en fast ejendom er der ligeledes opstået et problem. Her har Neptun Bank bevilget et lån til en anden kunde, Lise Lærke, som har købt en meget velbeliggende og attraktiv – om end lidt faldefærdig – landejendom. Lånet er stort kr. 250.000 og pantebrev er blevet tinglyst på ejendommen. Nu har Neptun Bank modtaget en højst mærkværdig og noget overraskende henvendelse. Ejendommen har tilhørt en ældre dame, Erna Egely, hvis søn nu kontakter dig. Han fortæller, at Lise Lærke, som har boet til leje på ejendommen i en periode, efter at Erna Egely er kommet på plejehjem, tilsyneladende har narret hans mor, der er lettere forvirret og en smule dement, til at sælge ejendommen til sig, idet hun har bildt hende ind – stik mod alle realiteter – at naboejendommen skulle have fået tilladelse til at etablere en kæmpe svinefarm med store gylletanke, og at Ernas ejendom derfor nu vil blive stort set værdiløs, men at hun alligevel var villig til at købe den for en rimelig pris. Sønnen, der er blevet klar over situationen, fremsætter nu – på sin mors vegne – krav om, at Neptun Bank skal aflyse sit pantebrev i ejendommen, da overdragelsen mellem hans mor og Lise Lærke er ugyldig, og de derfor vil have ejendommen igen.

1.2 Tag begrundet stilling til om sønnen har ret i sin påstand om, at aftalen mellem Erna
Egely og Lise Lærke er ugyldig og til om Neptun Bank derfor er forpligtet til at aflyse pantebrevet i ejendommen.

1.3 Ville det have gjort en forskel på resultatet, hvis Lise Lærke i stedet havde truet Erna
Egely til at overdrage ejendommen til sig med trussel om anvendelse af fysisk vold?

En tredje sag du har overtaget vedrører ægtefællerne Louise og Jesper, der har et fælles engagement i Neptun Bank, som de begge hæfter for, herunder bl.a. et billån. De skal nu skilles og i forbindelse med deres bodeling har de aftalt, at Louise skal have bilen. Neptun Bank har bevilget Louise et nyt lån på kr. 100.000 mod kaution af hendes far Jørgen, der også er kunde i banken. Det nye lån skal dels anvendes til at indfri billånet på kr. 65.000 i forbindelse med Louises overtagelse af bilen dels til køb af møbler til den lejlighed, som Louise nu skal flytte ind i

1.4 Hvilke overvejelser bør du gøre dig vedrørende Jørgens kaution for lånet og vil der evt.
være problemer i forbindelse med kautionen?

En af dine studiekammerater fra finansøkonomstudiet, som nu er ansat som trainee i Neptun Estate, kontakter dig vedrørende en uheldig sag, som han gerne vil diskutere med dig. I salgsopstillingen vedr. salget af en ejendom er han ved en fejl kommet til at skrive, at den omhandlede ejendom var hulmursisoleret. Køber af ejendommen har nu rettet et krav mod Neptun Estate om betaling af kr. 95.000, svarende til prisen for hulmursisolering af ejendommen. Sælger af ejendommen er i mellemtiden afgået ved døden og boet er afsluttet som værende uden midler. Din kammerat vil nu gerne vide, om køberen kan få medhold i sit krav mod Neptun Estate, ligesom han er bekymret for, om han selv vil kunne komme til at hæfte for kravet.

1.5 Giv en begrundet vurdering af, om køberen af ejendommen vil kunne få medhold i sit
krav mod Neptun Estate og om din kammerat selv kan komme til at hæfte for kravet.

Alle delspørgsmål i opgave 1 skal besvares med henvisning til relevante regler og begreber.


Skriv et svar til: Erhvervsret!

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.