Det internationale område (DIO)

Dio eksamen

01. april 2008 af sus1 (Slettet)
Hej

Er der nogen der har været til eksamen i DIO, vil gerne høre jeres erfaringer.
Efter hvad vi har fået forklaret, så er det som at være til eksamen i Erhvervscase, det hele drejer sig om fremlæggelsen.
Er det også hvad I har fået fortalt????


Brugbart svar (2)

Svar #1
07. april 2008 af CaaThriiNe (Slettet)

Hej Hej :)
Selvom der ikke er nogen der har skrevet herinde, tænkte jeg på om du har fået svar på dit spørgsmål andet steds fra. Jeg står også og skal op til DIO eksamen og vi har ikke fået noget konkret eller brugbart afvide om hvordan det foregår og hvad en sådan eksamen skal indeholde :(

Svar #2
10. april 2008 af sus1 (Slettet)

Hej

vi har nu fået at vide at vi skal tale i 8-10 min om centrale problemstillinger i opgaven,så de kan se at vi har forstået, det vi har skrevet om, vi må gerne bruge power point. Derefter skal vi tale om opgaven, men det vil koncentrere sig om metodeafsnittet og vores personlige udvikling. Synes det er lidt mærkeligt, at vi skal bedømmes på vores udvikling eller vores evne til at forklare hvordan vi har udviklet os. Det sagde vi også til vores lærer og han sagde at han sad ikke i ministeriet og havde ikke bestemt det. :)

Brugbart svar (9)

Svar #3
21. april 2008 af petsen (Slettet)

her vi har fået en del oplysninger om området. sådan skal eksamen foregå.

Eksamen
Eksamenspræsentationen
Du skal til den mundtlige eksamen udarbejde en præsentation, hvor du:

1) Redegør for rapportens indhold:
• problemformulering

• konklusion

• begrundelse for de valgte faglige problemstillinger

2) Redegør for:
• dine teoretiske og metodiske overvejelser

• for de deltagende fags særlige kendetegn og bidrag til udfoldelse af problemstillingerne

3) Vurderer:
• de anvendte teoriers og metoders værdigrundlag og anvendelighed

• og forklarer den teoretiske og praktiske sammenhæng i projektet

• egne konklusioner


4) Forklarer:
• hvordan arbejdsformer og arbejdsprocesser har indvirket på din faglige udvikling i forbin¬delse med det emne, du har skrevet rapport om

Form: Overhead eller PowerPoint (skal ligge på usb-stick). Brug eventuelt Cue-Cards eller lignende til at støtte præsentationen.

Eksamination (formalia)
Eksaminationstiden er ca. 30 min. inkl. votering

Der gives ingen forberedelsestid.

Eksaminationen tager udgangspunkt i din præsentation (ca. 10 min.) med efterfølgende samtale. (ca. 15 min.)

Brugbart svar (6)

Svar #4
13. december 2008 af xxRikke (Slettet)

Hej Alle,

Jeg står og skal op til DIO på mandag. Jeg hqar kopieret lidt fra undervisningsministeriet til jer, hvis det kunne være en hjælp. Ellers klik ind på www.uvm.dk og find det der.

Værsgo ...

Studieområdet del 2 - Det internationale område

Eksamination
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. elev og indbefatter votering. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminanden medbringer sin rapport i prøvelokalet samt evt. materialer i tilknytning til sin præsentation. Ønsker eksaminanden at anvende elektronisk præsentation, er det tilladt, hvis det er praktisk muligt for skolen. Det er vigtigt på forhånd at gøre eleverne opmærksom på, at præsentationen fungerer bedst, hvis der ikke læses direkte op fra et manuskript. Eksaminandens mundtlige præsentation har en varighed af ca. 10 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminan-dens præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger i rapporten med efterfølgende sam-tale mellem eksaminator og eksaminand. Censor kan inddrages i eksaminationen.

Præsentationen kan i uprioriteret rækkefølge bl.a. rumme en redegørelse for projektets indhold, her-under en begrundelse for de valgte faglige problemstillinger, en redegørelse for de metodiske over-vejelser og for de deltagende fags særlige kendetegn og bidrag til udfoldelse af problemstillingerne, en vurdering af de anvendte teoriers værdigrundlag og anvendelighed, overvejelser over den prak-tisk-teoretiske sammenhæng i projektet samt overvejelser over eksaminandens faglige udvikling i løbet af studieområdet, herunder hans/hendes brug af varierende arbejdsformer og studiemetoder.
Der er alene tale om en bedømmelse af den mundtlige præstation på grundlag af rapporten. Be-dømmelsen er en helhedsvurdering heraf (det er en fuldstændig parallel til prøven i erhvervscase). Det internationale område indgår med vægten 1 på eksamensbeviset.

5.3 Bedømmelseskriterier
Læreplanen anfører, at: ” Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de relevante mål for studieområdet. Eksaminanden skal herunder kunne:

• anvende faglig teori og metode
• argumentere fagligt
• perspektivere egne løsninger
• forholde sig kritisk til rapportens metodebrug samt til egne konklusioner
• reflektere over arbejdsformer og arbejdsprocesser i lyset af sin faglige udvikling i løbet af studieområdet del 2
• formidle sit arbejde.

Bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering.”

Ud over bedømmelsen af i hvor høj grad eksaminanden kan opfylde studieområdets mål, herunder de faglige mål i tilknytning til det internationale område, bedømmes eksaminanden på sin evne til at kunne:

• anvende faglig teori og metode
• argumentere fagligt
• perspektivere egne løsninger
• forholde sig kritisk til rapportens metodebrug samt til egne konklusioner
• reflektere over arbejdsformer og arbejdsprocesser i lyset af sin faglige udvikling i løbet af studieområdet del 2
• formidle sit arbejde.

Med formuleringen om at eksaminanden skal forholde sig til faglige problemstillinger og metode-anvendelse i denne forbindelse, knytter bedømmelseskriterierne an til studieområdets formål, hvor det blandt andet hedder: I studieområdet fremmes elevernes evne til ”at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter”, og længere nede ”I studieområdet udvikler eleverne deres evne til at sammenholde viden og metoder fra forskellige fag … ” og foretage ”refleksioner over egen studiepraksis”.

5.3.1 7-trinsskalaen
Eleverne bedømmes fra og med august 2006 efter 7-trinsskalaen.
Her følger et eksempel på karakterbeskrivelser for det internationale område for tre udvalgte karakterer
Det internationale område
7-trinsskala Studieområdet del 2
Det internationale område
Karakter Beskrivelse Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af rapport
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Eleven kan med stor sikkerhed og selvstændigt foretage analyse og vurdering af kulturelle, historiske og samfundsøkonomiske forhold ud fra rapporten, argumentere fagligt og perspektivere egne konklusioner. Eleven kan systematisk og på en selvstændig måde med ingen eller få uvæsentlige mangler kombinere og anvende faglige teorier og metoder samt forholde sig kritisk til rapportens metodebrug samt til egne konklusioner. Eleven kan på en veldisponeret og selvstændig måde reflektere over sin faglige udvikling, herunder sin brug af arbejdsformer og studiemetoder i løbet af studieområdet del 2. Endvidere kan eleven med kun uvæsentlige mangler besvare uddybende spørgsmål.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler Eleven kan med rimelig sikkerhed og i nogen grad selvstændigt foretage analyse og vurdering af kulturelle, historiske og samfunds-økonomiske forhold ud fra rapporten, argumentere fagligt og perspektivere egne konklusioner.


Brugbart svar (2)

Svar #5
08. juni 2009 af kartal5 (Slettet)

Må vi gerne få det på forståeligt dansk tak? Fatter ikke hvorfor folk snakker i kodesprog nu om dage ffs


Brugbart svar (1)

Svar #6
22. maj 2011 af Andree (Slettet)

 Siger du så og skriver ffs..


Brugbart svar (1)

Svar #7
30. maj 2011 af Brunata (Slettet)

Hvis DIO bliver udtrukket til eksamen sendes elevens synopsis med bilag til censor. Eksamenskarakteren i studieområde 3 er en karakter, der gives ud fra en helhedsvurdering efter en mundtlig præsentation på 30 min (inkl. votering) for en censor og en af lærerne.

Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminanden medbringer sin synopsis samt evt. materialer i tilknytning til præsentationen (Noter, PowerPoint osv.).
Den mundtlige præsentation har en varighed på 10 min. Præsentationen kan bl.a. indeholde følgende:
• Redegørelse for synopsis’ indhold
• Begrundelse for de valgte faglige problemstillinger
• En redegørelse for de metodiske overvejelser og de deltagende fags særlige kendetegn og bidrag.
• En vurdering af anvendt teori
• En uddybelse af et konkret problemområde


Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger og teorier i synopsis, eller teorier og faglige områder, der tilhører problemstillingen.


Brugbart svar (1)

Svar #8
13. december 2011 af andreasbentsen (Slettet)

Hallo man i skriver alle sammen det samme!

Min lærer har hele tiden sagt at man ikke skal gå op og nærmest give et referat af ens synopsis! at det skal være noget udover din opgave men samtidig skal det være supplerende til din DIO! forklar please bare forklar TAK :)


Brugbart svar (3)

Svar #9
14. december 2011 af cecilierasmussen93 (Slettet)

HAHAHAHAHAHAH FLÆKKER DRESSS!! sjovt at møde dig her! 


Brugbart svar (1)

Svar #10
14. december 2011 af andreasbentsen (Slettet)

WTF haslund :P 


Brugbart svar (0)

Svar #11
16. juni 2013 af Ankerhjerte2 (Slettet)

Jeg skal til DIO eksamen i over morgen, jeg tænkte på om der er nogen af jer, som har været oppe i dio og har en powerpoint præsentation liggende som jeg må kigge på? 

Jeg går i 3.G på HHX

 


Skriv et svar til: Dio eksamen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.