Søgning på: Matematik. Resultater: 101 til 120 af 31223
 • Mig og matematik

  Forumindlæg
  Hej ville gerne bede om noget hjælp...tak på forhånd... Har en trekant med punkterne A(-1,4) B(5,11) og C(15,8) Skal finde længden af højden fra B på AC.... derefter er jeg lost
 • matematik

  Forumindlæg
  hvordan finde mann arealet af et trapez?
 • matematik

  Forumindlæg
  er der nogen der kan hjælpe mig med at regne opgaven. tak på forhånd. år 1986 1992 indekstal 267 227 et hun kostede 65000 kr.i 1986. beregn hvilken pris dette svarer til i 1992.
 • Matematik

  Forumindlæg
  Nogen der vil hjælpe med at løse opg. --> 4*v3^2
 • Matematik

  Forumindlæg
  hej eftervis at facit er korrekt: a) 104 - 67x = 211 (x-14) facit x = 11 b) 5(x+1) -3 (x-2) = 13 facit x= 1 c) 9(2-x)+5 = 2 (x+7) - 10x facit x= 9 d) 4x + 5 = 2(3+x) -1 facit x=0
 • matematik

  Forumindlæg
  er der nogen der kan forklar om hvorden man kan regne dette opgave ud? tak på forhånd a=5^3*5^4*5^-7
 • HASTER! MATEMATIK

  Forumindlæg
  jeg forstår ikke, hvad jeg skal . er der ikke nogle der vil hjælpe mig! det er til imorgen! Bestem den mindste y-værdi for andengradspolynomiet y= x^2-20x+51 . tegn er der ikke nogle der vil forklar mig hvad jeg skal gør.! plzz..
 • Hjælp Matematik!!!

  Forumindlæg
  Hej er der nogle der kan hjælpe mig med nogle opgaver? 1) Bestem rødderne i andengradspolynomiet F(x) = x^2-x-2 og faktoriser polynomiet. 2) En funktion f er bestemt ved f(x)= 7lnx-2x^3, bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1, f(1)). 3) En funktion f er bestemt ved ...
 • matematik hjælp

  Forumindlæg
  hvem vil hjælpe mig går i 7
 • matematik

  Forumindlæg
  I et koordinatsystem i rummet har en plan a ligningen 2x-y+z+3 = 0 og en linje l har parameterfremstillingen <x, y, z> = <1, 2, 3> + t * <1, -1, 1>,t a) undersøg, om P(4, -1, 6) er et punkt på l og bestem projektionen af P på a
 • Hjælp til matematik

  Forumindlæg
  Hej allesammen jeg sidder med en opgave som volder problemer, og håber nogen herinde kan hjælpe mig! :) Jeg har vedhæftet opgaven som et billede
 • Matematik

  Forumindlæg
  Jeg har et spørgsmål der lyder sådan her. Giv et større eksempel med pris- omkostnings-omsætnings og overskudsfunktioner håber der er en der gider at lave en for mig
 • Hjælp til matematik

  Forumindlæg
  herunder er et observationssæt, der viser hvor høje eleverne er i Milos klasse: 172,173,184,160,183,188,176,179,176,180,184,173,182,174,177,174,176,180,160,184,176,172,174,176 Beskriv observationssættet i udarbejd først en tabel over hyppigheden og frekvensen og den kumulerede frekvens
 • Matematik

  Forumindlæg
  1) indsamlingen til den lokale kirke ved julegudstjeneste gav 1500 men håber næste år at der ville blive samlet 15k% mere ind. hvor meget hpbede man på at næste års indamling ville blive Hvordan regner man det ud, har helt glemt det
 • Matematik

  Forumindlæg
  Hej jeg har virkelig brug for hjlp til denne opgave forstår virkelig ikke noget af det :) En tabel ser således ud: x 0 1 2 3 y 1 3 5 7 - Beskriv med en ligning sammenhængen mellem x og y i tabellen. - Hvordan kunne en beskrivelse med ord se ud?
 • Matematik

  Forumindlæg
  Hvad kommer et par sko til at koste hvis produktionsprisen er 250kr
 • matematik

  Forumindlæg
  har fået den her problemregning opgavesæt4 fodbold har i svarene for den her matematik afleverings opgave skal aflever den imorgen og har ikke lavet så meget ?hjælp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • matematik

  Forumindlæg
  Hej, nogle kender underemner til emnet "Matematikken i renæssancen" ? Har brug for et emne.. håber nogle kan hjælpe.. på forhånd tak
 • Matematik

  Forumindlæg
  Hej, jeg vil gerne øve mig til skriftlig matematik , og ville lige hører om der var nogle der havde, eller evt. kunne finde Matematik syge eksamen stx 2008? M.V.H.
 • matematik

  Forumindlæg
  Matematik .. Jeg har tegnet en tegning på mit papir, altså et kvadrat . hver side er 4 cm. Der står nu at på tegning er det 1 cm og i virkeligheden er det 2,5 m hvor meget er en af kvadratets sider i virkeligheden. skal jeg så ikke bare sige 4*2,5= 10 m på forhånd tak