Samfundsfag

samfundsfag

16. november 2018 af 14049126 - Niveau: C-niveau

følge Bourdieu er sociologiens formål at fremanalysere strukturerne i den sociale verden og de mekanismer der sørger for, at denne bliver reproduceret eller forandret. Bourdieu ønsker at synliggøre relationerne mellem individerne og samfundet og de magtkampe som individer og sociale grupperinger fører mod hinanden, i en konstant kamp om at påtvinge andre en definition af verden, der tilgodeser deres interesser.

I Pierre Bourdieus sociologi er det helt centrale, at samfundet ikke kan betragtes som en enhed, men som bestående af en række mindre sociale rum. Et sådan socialt mikro-kosmos kalder Bourdieu for et felt. Man taler om det akademiske felt, det kunstneriske felt, uddannelsessystemets felt, arbejdsmarkedets felt etc. Disse sociale rum består af et netværk af sociale relationer mellem positioner af aktører, der er fastlagt i forhold til disses fordeling af den magt og kapital (ressourcer), der er anerkendt i det pågældende felt.[2]

“Det primære i den sociologiske forskning er felter. … Det er frem for alt gennem viden om det felt, individerne er placeret i, man kan begynde at forstå, på hvilke punkter de udskiller sig som noget særligt … For at få adgang til et felt skal den enkelte være udstyret med bestemte kvalifikationer og egenskaber. Et af målene med den sociologiske forskning er at finde ud af, hvilke træk og egenskaber der giver adgang og gennemslagskraft, det vil sige hvilke specifikke kapitalformer der har gyldighed på hvilke områder.” [3]

Felterne kan ifølge Bourdieu ses som forholdsvist autonome arenaer, hvor der hersker hver deres love, værdier og interesser. Det er forskellige typer egenskaber og ressourcer, der er anerkendt i hvert felt. I det kunstneriske felt er det uddannelse og kulturel viden, der giver prestige, mens økonomisk succes negligeres.[4] Feltet indeholder tillige regler for, hvad der er rigtigt eller forkert,kaldet dets doxa. Disse regler fastholdes gennem rekrutteringen til feltet, hvorigennem nytilkomne socialiseres og tilpasses doxaen.[5] Dette kan dog aldrig ske fuldstændigt, og der vil derfor til stadighed herske en kamp om magten til at definere hvilke regler og værdier, der gør sig gældende i feltet.[6]Bourdieu bruger sine kapitalbegreber til at forklare, hvordan ulige adgang til materielle, sociale og kulturelle ressourcer skaber og reproducerer bestemte magt- og ulighedsformer i de sociale felter.

Er der nogen der kan forklare mig hvad de mener . har svært ved at forstå det

på forhånd tak


Brugbart svar (0)

Svar #1
17. november 2018 af Smut1

Du bliver nok nød til at skrive, hvilke tanker du selv har gjort dig først, således at du viser, at du har forsøgt at arbejde med teksten. Jo mere umage lektiehjælperne kan se du har gjort dig, jo mere vil de også være villige til at hjælpe dig.


Svar #2
17. november 2018 af 14049126

Det jeg forstod var at i hvert felt  er social arena , der indeholder  en vigtigt kapital der giver anderkendelse, Personerne kæmper mod hinanden i det samme felt og mod andre felter.  Det er ens kapitaler der giver magt i feltet. De personer der klarer sig i feltet kender felttet inetrresser, love for hvad er rigtigt og forkert i feltet( doxa) og har de kapitaler der er efterspurgt i feltet.  Fx hvis man har en høj uddannelse, vil det det kulturel felt give anderkendese i feltet og ikke det øknomisk. 

er er usikker om det er rigtigt?


Brugbart svar (0)

Svar #3
20. november 2018 af MaiiDevon

Det er korrekt.


Svar #4
20. november 2018 af 14049126

hej 

tak du har gjort mig lettet, men kan man omformulere det på en anden måde, da jeg synes det er dårligt formulret


Skriv et svar til: samfundsfag

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.