Anpartsselskab

Anpartsselskaber forkortes med Aps, som ofte ses efter virksomhedens navn for at markere selskabsformen.

Et anpartsselskab på engelsk svarer til den engelske 'Private company limited by shares' eller 'Private limited company' (Ltd.).

Det vil sige at Aps i Danmark og Ltd. i Storbritannien er (nogenlunde) det samme. 

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab kræver som minimum én ejer, og der foreligger et minimumskrav på 50.000 kr. til egenkapital. Herudover vil ejeren/ejerne af et anpartsselskab kun have en begrænset hæftelse i form af den kapital, de hver især har indskudt i virksomheden. 

I et anpartsselskab behøver man ikke at vælge en bestyrelse, hvilket ofte er tilfældet hos aktieselskaberne. Selskabsloven kræver kun, at der på generalforsamlingen udvælges en direktion.

Fordelene ved et anpartsselskab er, at der kun er en lille økonomisk risiko for ejeren/ejerne af et anpartsselskab på grund af den begrænsede hæftelse samt det faktum, at der er mulighed for, at flere ejere indskyder kapital i selskabet.

Ulemperne ved denne selskabsform er, at der foreligger mange formelle krav, der skal opfyldes. Samtidig skal man som ejer/ejere af et anpartsselskab tilvejebringe et indskud på 50.000 kr. i egenkapital.

Anpartsselskaber er den næststørste selskabsform i Danmark, hvilket hovedsagligt skyldes den begrænsede hæftelse samtidig med, at kapitalkravet er en del mindre end dét, der forekommer ved aktieselskabet.