Aktieselskab

Aktieselskab forkortes med A/S, som man ofte vil se efter et firmas navn for at markere selskabsformen.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab kræver som minimum én ejer, og der foreligger et minimumskrav på 500.000 kr. til virksomhedens egenkapital. Endelig er der kun begrænset hæftelse, så ejerne af selskabet kun hæfter med den mængde kapital, de selv har indskudt i selskabet. Hermed vil ejernes personlige formue ikke kunne hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Aktieselskabet er derudover også sammensat på en anden måde end de andre selskabsformer. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i et aktieselskab. Generalforsamlingen består af alle selskabets aktionærer, og der skal stemmes om fremtidige beslutninger og retninger for virksomheden.

Der er i selskabsloven krav om, at aktieselskaber skal afholde minimum én ordinær generalforsamling om året. Derudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis aktionærerne skal inddrages i store beslutninger i aktieselskabet.

Herudover vil der typisk vælges en bestyrelse, der vil have den overordnede ledelse af virksomheden samt en direktør, der står for den daglige ledelse af selskabet.

Fordelene ved at etablere sig som et aktieselskab er, at der foreligger en relativt lille økonomisk risiko for ejeren/ejerne, hvilket skyldes den begrænsede hæftelse. Ligeledes giver aktieselskabet også mulighed for, at der er flere ejere, der kan indskyde kapital i virksomheden.

Ulempen ved et aktieselskab ligger i, at der er mange formelle krav, der skal opfyldes. Herudover eksisterer der et minimumskrav på 500.000 kr. i opstartskapital, som kan indskydes i form af penge eller værdier.