Selskabsformer

I Danmark findes der fem forskellige selskabsformer, også kaldet ejerformer, som en virksomhed kan benytte sig af.

Virksomhederne i Danmark kan kategoriseres under de forskellige ejerformer ved at se nærmere på kravet til kapitalindskud i virksomheden, antallet af ejere samt hæftelsen. Disse ejerformer er kun gældende for private virksomheder, som søger at skabe overskud til virksomhedens ejer/ejere, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet for offentlige virksomheder. Der findes andre regler for offentlige virksomheder på det danske marked.

Nedenstående tabel viser de primære forskelle mellem de forskellige selskabsformer på det danske marked:

Ejerformer

Antal ejere

Krav til indskud

Hæftelse

Enkeltmandsvirksomhed

1

Ingen

Personligt

Interessentskab

Mindst 2

Ingen

Personligt og solidarisk

Aktieselskab

Mindst 1

Mindst 500.000 kr.

Begrænset

Anpartsselskaber

Mindst 1

Mindst 50.000 kr.

Begrænset

Iværksætterselskab

Mindst 1

1-49.999 kr.

Begrænset

Kravet til kapitalindskuddet omhandler den egenkapital/aktiekapital, som virksomhedens ejere skal investere for at kunne starte virksomheden op.

Der foreligger ligeledes kun en begrænset hæftelse. Dette betyder, at virksomhedernes ejere kun kan komme til at hæfte for det, de har indskudt i virksomheden. Ved enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber vil ejerne kunne komme til at hæfte med deres personlige formue, hvis det går dårligt for virksomheden.

Læs merer om de specifikke ejerformer på siderne herunder.