Iværksætterselskab

Et iværksætterselskab forkortes IvS og ses ofte efter virksomhedens navn for at markere selskabsformen.

Et iværksætterselskab er en ny selskabsform, der blev etableret i 2013. Denne selskabsform blev oprettet således, at der som minimum skal være én ejer, og der er begrænset hæftelse. Herudover eksisterer der et minimumskrav til kapitalindskud på mellem 1 kr. og 49.999 kr.

Der foreligger nogle specielle regler til iværksætterselskabet og fordelingen af deres overskud. Reglen lyder således, at 25 % af selskabets overskud skal lægges over i en bunden reserve, indtil denne reserve når op på 50.000 kr., hvorefter selskabet vil kunne laves om til et anpartsselskab, såfremt reglerne for anpartsselskaberne er overholdt.

I realiteten er iværksætterselskabet et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge selskabets kapital gennem selskabets drift. Dette betyder, at de selskabsmæssige regler for anpartsselskaber også er gældende for et iværksætterselskab dog med visse undtagelser.

Ved iværksætterselskabet tages der mere eller mindre brug af fordelene fra både interessentselskabet og anpartsselskabet. Der forekommer kun begrænset hæftelse, da man kan sige, at det er oprettet som et anpartsselskab, men der er dog også kun et meget lille krav til startkapital.