Interessentskab

Et interessentskab forkortes med I/S, som man vil se efter firmaets navn for at markere selskabsformen. Et interessentskab kendes også som et interessentselskab.

Et interessentskab skal have minimum 2 ejere, der er ingen krav til kapitalindskuddet i virksomheden.

Derudover hæfter ejerne både personligt og solidarisk, som betyder, at ejerne både hæfter med deres personlige formue og samtidig hæfter solidarisk. Dette medfører at hver enkelt ejer kan risikere at skulle hæfte for alle interessentskabets forpligtelser, hvis de andre ejere ikke har midler nok i deres personlige formuer til at kunne betale for deres andele af forpligtelserne.

Fordelene ved et interessentskab er, at der ligesom ved enkeltmandsvirksomheden kun foreligger få formelle krav til virksomheden og dens ejere. Der er ingen krav til størrelsen af kapitalindskuddet, det vil være relativt let at optage nye lån på grund af den personlige og solidariske hæftelse og endelig vil der her være flere ejere, der kan bidrage med kapital og viden til virksomheden.

Ulemperne ved denne selskabsform er ligeledes den store økonomiske risiko for ejerne på grund af den personlige og solidariske hæftelse, samt det faktum at det kan være svært at træffe hurtige beslutninger, da ejerne skal være enige omkring virksomhedens aktiviteter.

Interessentskabet er én af de mindre selskabsformer i Danmark, hvilket ofte kan skyldes, at flere ejere vil gå sammen og vælge en selskabsform, hvor de ikke skal hæfte personligt for selskabets forpligtelser, som de gør ved et interessentskab.