Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed kræver kun én ejer, og der foreligger ingen krav til indskuddet i virksomheden. Herudover er der også en personlig hæftelse, hvilket betyder, at ejeren kan risikere at skulle hæfte for virksomhedens forpligtelser med sin personlige formue.

Start enkeltmandsvirksomhed

Fordelene ved at oprette sin virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed er, at der kun er få formelle krav, samt at det er muligt at træffe beslutninger hurtigere, da ejeren selv kan bestemme. En anden af enkletmandsvirksomhedens fordele er at der ingen krav foreligger til størrelsen af indskuddet af egenkapitalen. Endeligt er det relativt let at optage nye lån på grund af den personlige hæftelse.

Ulemperne derimod er den store økonomiske risiko for ejeren på grund af den personlige hæftelse, samt at der kun er én ejer til at indskyde penge og bidrage med viden.

Denne selskabsform er den mest udbredte selskabsform i Danmark, fordi rigtigt mange virksomheder starter op som en enkeltmandsvirksomheder, da der netop ikke er særligt mange krav til denne selskabsform.

Det er meget nemt at starte op med en enkeltmandsvirksomhed, til gengæld rammer det én selv hårdt, hvis virksomheden ikke kan løbe rundt. Hvis virksomheden derimod vokser sig større, kan man ændre strukturen fra enkeltmandsvirksomhed til en af de andre selskabsformer.