Søgning på: kemisk reaktionshastighed. Resultater: 141 til 160 af 5549
 • Reaktionshastighed?

  Forumindlæg
  Skal udregne reaktionshastigheden i et forsøg i biologi. (katalase forsøg med selleri og gær) Vi skulle hælde 10 ml oveni 10 ml enzymopløsning. Dette dannede en skumproduktion, som vi skal udregne reaktionshastigheden på. Men er i tvivl om det jeg har gjordt er rigtigt. Vi fik dette udleveret: ...
 • Reaktionshastigheden

  Forumindlæg
  Hejsa Har lidt store problemer med at komme igang med opgave c (se vedlagt billede). Jeg har beregnet a) 400 min b) 98,6 kJ/mol Håber nogen vil hjælpe
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Har fået stillet følgende opgave: På figur 1, hvilket stof vises med den blå og den grønne kurve, og forklar hvorfor (SE VEDHÆFTET FIL)
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej (: Jeg har et lille spørgsmål, jeg ikke har fået svar på endnu. Hvis man siger at man har 0,3% brintopløsning og tilsætter en katalysator har man en forøget reaktionshastighed. Men hvis man så har en 3% brintopløsning og tilsætter en katalysator vil reaktionshastigheden så være højere end med...
 • Prøve i kemiskeligevægte og reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Jeg skal snart have prøve i reaktions hastighed og kemisk ligevægt. Er der nogle der har noegn gode tips, eller dokumenter med noter. Jeg synes generelt at emnet er lidt svært bl.a. med at finde ud af om reaktion forløber mod venstre eller højre og hvordan man kan se det, samt om den forløbe...
 • Reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Heej Er der nogle der kan nævne nogle langsomme og hurtige reaktioner? Gerne med tilført ligning til Derudover vil jeg lige hører om det er rimeligt at antage at skumdannelsen er et udtryk for reaktionshastigheden for reaktionen: 2H2O2 → 2H2O + O2
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej. Jeg skal til at lave en opgave om reaktionshastigheder. Jeg har siddet i lang tid med opgaven nu, og jeg kan bare ikke komme i gang. Jeg har tegnet grafen, som opgaven siger - men kan ikke komme videre. Opgaven er den vedhæftet fil. Håber nogle kan hjælpe (-:
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej jeg sidder med et lille spørgsmål... Jeg har fået udleveret en funktion y=3.806*ln8(x)-4.715 y=ml methan gas og x= tiden Mit spørgsmål er hvordan kan man ved hjælp af viden omkring reaktionshastighed argumentere at denne graf følger de kemsike formler? Jeg ved at reaktionshastighed har f...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hejsa, er der nogen som kan hjælpe mig med de her to spørgsmål; 2)Beregn koncentrationen af IO3- og HSO3- i glas 1, 2 og 3 indeng IO3- har reageret med HSO3-. Resultaterne anføres i tabel 1. hvor jeg bruger formlen; Cefter= Cfør*vfør/vefter Jeg har udregnet Vfør til at give 750, vha tabelen s...
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Nogle, som vil hjælpe mig med denne opgave?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Okay, jeg skal snart op i fysik/kemi eksamen. Og jeg mangler at skrive en del outlines. Som fx. reaktionhastighed. Er der nogle der kunne hjælpe med hvad jeg skal komme ind på? :-)
 • HASTER HASTER. reaktionshastighed.

  Forumindlæg
  nu prøver jeg så bare igen, da jeg er helt lost, og da ingen gider at svare! Hejsa. Jeg har to spørgsmål jeg ikke helt kan klare. de ser således ud: 6. Der anvendes 10,0 mL 4,00·10-3 M Na2S2O3 med stivelse. Forklar at begyndelseskoncentrationen af S2O32- bliver 8,00•10-4 M. Forklar de...
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Fejl, opgaven skulle have været i kemi. https://www.studieportalen.dk/forums/thread.aspx?id=1530232
 • reaktionshastigheder

  Forumindlæg
  Vi har en tabel, der viser koncentrationen af ethansyre som funktion af tiden, når ethylethanoat hydrolysere til en vandig opløsning ved 308K og en oxoniumkoncentration på 0,5M. Start koncentrationen af ethylethanoat var 0,4883 hvordan kan ved vha. disse oplysninger tegne grafen over ethylethanoa...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Ved en første ordens proces(v = K·[A]) er koncentrationen af en reaktant A til start [A]0 =200 mM, og halveringstiden er 10 sekunder. a) Beregn [A] til tiderne 10, 20, 30, 40, 50 og 60 s, og tegn [A] som funktion af tiden. b) Find hastighedskonstanten k for reaktionen.
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Hvorfor gælder denne formel for reaktionen aA+bB -->, og hvad er der smart ved den? v=1/a*-d[A]/dt=1/b*-d[B]/dt=1/c*d[C]/dt
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej Hvis man har en reaktion, hvor den er af nulteorden mht. den ene reaktant, mens den er af førsteorden med den anden reaktant, hvordan kan man så plotte det, hvis man har målt absorbansen som funktion af tiden samt har standardkurven for det farvede stof samt beregnet konc. af [A] og [B] til ...
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  hej jeg skal forklare reaktionsudtrykket for 0, 1 og 2 ordensreaktion ved hjæp af diffrentilalligning. men ved ikke. er der noget der kan hjælpe mig med den.
 • Definition af kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej. Vi havde en prøve i kemi for noget tid siden, hvor man bl.a. skulle definere en kemisk ligevægt. Min forklaring af ordet 'dynamisk' var forkert, så jeg ville høre, om denne definition af en kemisk ligevægt er korrekt: "En kemisk ligevægt er en dynamisk og reversibel reaktion. Re...
 • Kemiske reaktioners hastigheder

  Forumindlæg
  Hej,Nogle der kan forklare, at omrystningen eller omrøringen forøger reaktionshastigheden i mange heterogene reaktioner.På forhånd takMathilde