Studievejledning

Afslag

05. oktober 2020 af wohoo1

Hej SP

Min veninde har fået afslag fra sin dispensation til 5. forsøg i et kursus. Der står at hun vil blive udmeldt fra uni d. 23 Oktober 2020. Hun vil gerne klage over afgørelsen. Jeg spørger for hendes vegne fordi studievejledning er fuld bookede. Kan hun stadig fortsætte studiet indtil hun får svar på sin klage?

Er der mon nogle der ved det. Hun går på DTU. 


Brugbart svar (0)

Svar #1
05. oktober 2020 af Justitia

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/klagevejledning


Svar #2
05. oktober 2020 af wohoo1

Har set, men der står ikke helt formelt om det er muligt, at fortsætte studiet :)

Brugbart svar (0)

Svar #3
05. oktober 2020 af Justitia

Øhhhhhhhhhhhh

Hun vil gerne klage over afgørelsen

Så klag?


Svar #4
05. oktober 2020 af wohoo1

Det er også det hun skal gøre. Hun er bare usikker på om hun stadig må fortsætte sit studie indtil hun får svar.

Brugbart svar (0)

Svar #5
05. oktober 2020 af Justitia

Spørg styrelsen om universitetets afgørelse har opsættende virkning, indtil styrelsen har truffet afgørelse i sagen - styrelsen har vejledningspligt.

Jeg håber din ven har en rigtig god grund - personligt har jeg aldrig hørt om nogen, som har fået et 5. eksamensforsøg. 

 

§ 13, stk. 2 i Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser


Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve m.v., jf. dog § 16, stk. 2, 3. pkt., og § 17, stk. 3, samt deltidsbekendtgørelsen. Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Spørgsmålet om studieegnethed kan ikke indgå i vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold.


Brugbart svar (0)

Svar #6
05. oktober 2020 af Justitia

Et usædvanligt forhold kan defineres som noget adækvat uberegneligt, der rammer den enkelte. Det usædvanlige forhold skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæssig placering, der forhindrer ansøgeren i at følge en given regel. Det usædvanlige forhold skal videre være dokumenteret. Et usædvanligt forhold vil typisk være udefrakommende og uafhængigt af den studerendes vilje. Et hyppigt eller sædvanligt forekommende forhold blandt studerende vil normalt ikke kunne betragtes som usædvanligt.


Brugbart svar (0)

Svar #7
05. oktober 2020 af Justitia

Til hjælp for din veninde

Dispensationer til 5., 6. osv. prøveforsøg I de tilfælde, hvor en studerende allerede har fået imødekommelse af en dispensation på grundlag af et usædvanligt forhold, er det en konkret individuel vurdering, om det samme usædvanlige forhold kan give grundlag for en yderligere imødekommelse af dispensation.

Ombudsmanden har udtalt, at der ikke kan stilles krav om, at der skal foreligge aktuelle eller nye usædvanlige forhold ved enhver ny ansøgning om yderligere eksamensforsøg. 

Eftersom hun har fået dispensation for 4. eksamensforsøg, så kan hun måske gøre ovenstående gældende. 


Brugbart svar (0)

Svar #8
05. oktober 2020 af Justitia

Det følger af bacheloradgangsbekendtgørelsens § 33, stk. 4, at er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 2-6 (§ 32, nr. 3 er hjemlen til at smide din veninde ud, jf. eksamensbekendtgørelse) kan universitetet tillade, at den pågældende søger optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 12. Tilladelse gives, 1) hvor universitetet på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Dette kan din veninde overveje.

Angående om din ven må fortsætte på studiet, så følger det af bachelorbekendtgørelsens § 35, at studerende ikke kan deltage i eksamener eller prøver inden for uddannelsen, hvis vedkommende har været udmeldt i det pågældende semester.
 


Skriv et svar til: Afslag

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.