Religion

Jesus død

10. juni kl. 10:53 af bellahø - Niveau: 9. klasse

Hej alle 

Jeg har et spørgsmål om hvorfor Jesus skulle dø? Jeg er meget i tvivl om hvorfor han skulle korsfæstet? Fordi der er rigtigt mange forskellige svar på det.

På forhånd tak


Brugbart svar (0)

Svar #1
10. juni kl. 12:29 af Annakhm

Han skulle korsfæstes fordi han "påstod" han var Guds søn. (Det måtte man ikke) Folket troede ikke på ham, og mente derfor der var forkert at Jesus påstod han var Guds søn (:


Brugbart svar (0)

Svar #3
10. juni kl. 17:44 af MentorMath

#0

Hej,

Det er fuldstændigt korrekt, som du nævner, at der flere svar, på hvorfor Jesus skulle korsfæstet.

For at tilføje et par enkelte linjer til #1, gik Jesus ikke i et, med Jødernes forestilling af Messias (frelseren). Der er beskrevet en række profetier i Torah (det som kristne, ser som en del af Gamle Testamente), om at Messias vil komme og frelse verden. 

Jesus faldt, af flere årsager, ikke i et med den forestilling, som Jøderne havde (og stadig har) af Messias.

Først og fremmest havde Jøderne svært ved at acceptere, at Jesus hævede sig over - og, på flere områder, gik i mod den Jødiske lov - altså de bud og regler, som er beskrevet i Torahen. Samtidigt gjorde Jesus sig til Gud selv, hvilket ligeledes ikke stemmer overens med Jødernes anseelse af Messias. Hvis du har spørgsmål hertil, er der en lang række eksempler herpå, som kunne være relevante at komme ind på.

En anden væsentlig årsag til at Jøderne ikke troede/ ikke anerkendte (og stadig ikke anerkender) Jesus som Messias, er også at finde i den Jødiske forestilling om, hvordan Messias fremstilles.

Jøderne anser Messias som den "herskende frelser", der vil sætte sig på tronen, overtage verdensherredømmet og rette op på alt det, som er forkert i verden. Når vi tager udgangspunkt i Jesus som Messias, er han næsten det modsatte af Jødernes forestilling heraf. Jesus kom ikke for at straffe de "onde" mennesker eller for at overtage kongestyret. Nej, tværtimod er Jesus den Messias, som går blandt de mest udskammede i samfundet (eksempelvis færdes Jesus i blandt de spedalske), som ikke dømmer eller straffer og som ender med at give sig selv (gennem den kristne fremstilling af Jesus).

Slutteligt er idéen om den lidende Messias, også i sig selv modstridende med det Jødiske syn på den herskende Messias. 

Alt dette er vigtigt i forståelsen af, hvorfor Jesus skulle korsfæstes.

Den naturlige årsag til at Jesus skulle korsfæstes, som beskrevet i #1, er at Jøderne ikke troede på Jesus som værende Gud.

I den forbindelse er det vigtigt at have den historiske tid med i betragtning. Under Jesus tid, var Israel besat af romerne og det var dermed den romerske statholder Pilatus, der skulle afgøre Jesus straf - ikke hverken de jødiske ledere eller den jødiske konge, som ellers var de folk, som ville have Jesus korsfæstet. Det var altså ikke efter Pilatus hensigt, at Jesus skulle staffes til døden; tværtimod tilbød Pilatus, at Jesus kunne gå fri. Alligevel var det Jødiske oprør så massivt, at Pilatus ikke havde andre muligheder end at dømme jesus til korsfæstelse. 

Den mere "religionsfaglige" forklaring på Kristi korsfæstelse, går på, at korsfæstelsen, fra start af, var en del af Guds frelsersplan. Nemlig at Jesus fødes på jorden for at frelse mennesket (overvinde dødens magt, som i mosebøgerne er beskrevet som konsekvensen ved syndefaldet), ved at ofre sig selv og derefter opstå igen.

Der er flere eksempler i både Nye- og Gamle Testamnte, som underbygger netop dette, som en del af Guds plan.

Et enkelt eksempel på dette, ses da disciplen Simon Peter forsøger at overtale Jesus til ikke at lade sig korsfæste. Dette giver udtryk for, at Jesus kender planen og er klar over at korsfæstelsen er en uungåelig del af frelserplanen. Altså uden korsfæstelsen er der ingen opstandelse. Et andet meget klart eksempel er de sidste ord, som Jesus siger på korset, inden han dør; netop ordene "det er fuldbragt". Uden korsfæstelsen som en del af frelserplanen, ville ordene "det er fuldbragt" få den komplet modsatte betydning.

Det skal forståes på den måde, at da Jesus dør på korset, tager Gud selv al verdens lidelse på sig, hvilket indebærer, at det gode, en gang for alle, besejrer det onde. 

I denne kontekst, kan det altså ses som en forudsætning for Jesu fødsel, at formålet, helt fra begyndelsen, var, at Jesus (Gud selv) skulle gennemleve korsfæstelsen.

Korsfæstelsen er et af de mest centrale emner indenfor kristendommen, så det er svært at beskrive i dybden, uden at det bliver alt for langt, så jeg håber at du kan bruge bare lidt af det. 

Hvis du har spørsmål, vil jeg selvfølgelig også, mere end gerne, forsøge at besvare dem efter bedste evne.


Skriv et svar til: Jesus død

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.